خانه » طبیعت و گردشگری

طبیعت و گردشگری

طبیعت و گردشگری

معرفی سردترین شهر های ایران به ترتیب و نقاط مناسب گردشگری در تابستان

ایران در دل خود مناطق کوهستانی کم ندارد. در تمام این مناطق کوهستانی شهر های متعددی بر پا شده اند که میانگین دمای هوای آن ها در طول سال بسیار پایین است. به همین دلیل به...

بیشتر بخوانید