خانه » طبیعت و گردشگری

طبیعت و گردشگری

طبیعت و گردشگری

آیا میدانید؛ در چهل سال گذشته زمین 50 درصد از حیات وحش خود را از دست داده است؟

آیا میدانید؛ در چهل سال گذشته زمین 50 درصد از حیات وحش خود را از دست داده است؟ آیا میدانید در چهل سال گذشته 90 درصد از جمعیت شیر های وحشی کم شده و تنها 17000 هزار تا...

بیشتر بخوانید