ایده شات

بررسی فیلم چشمه ؛ داستان فیلم “چشمه” بیش از آنکه یک داستان عاشقانه باشد روایتی عرفانی دارد که محصول ۲۰۰۶…