خانه » انقراض یوزپلنگ ها
حیوانات علم و طبیعت

انقراض یوزپلنگ ها

www.idehshot.com

مطالعات جدید نشان می دهد یوزپلنگ ها در حال انقراض هستند

 

طبق مطالعه ای جدید که در مجموعه مقالات مجله آکادمی ملی علوم منتشر شده است این حیوانات در حال انقراض هستند و برای حفاظت از این گونه ها باید تلاش نمود.

 

تنها 7100 یوزپلنگ در سراسر جهان باقی مانده است

جمع آوری داده ها در این مورد مشکل است زیرا یوزپلنگ تمایل دارد مسافت های زیادی را سفر کند. مطالعات جمعیت کم و نگران کننده را نشان می دهد و طبق برآورد تنها 7100 این حیوان در سراسر جهان باقی مانده است و اکثر آن ها در شش کشور آفریقایی پیدا می شوند. جمعیت یوزپلنگ آسیایی تقریبا حذف شده است  بنابر برآورد ها کمتر از 50 یوزپلنگ در ایران زندگی می کنند.

از آنجا که این حیوان همواره به طور آزادانه در حال پرسه زدن است، سه چهارم زیستگاه طبیعی آن در مناطق حفاظت شده قرار نگرفته است. این امر زمانی که انسان ها سعی داشتند به محدوده ارضی یوزپلنگ دست درازی کنند منجر به افزایش تعداد درگیری ها شده است. به همین دلیل، مسئولان این مطالعه توصیه می کنند تلاش های خود برای حفاظت از این گونه را فراتر از کنترل مناطق محافظت شده گسترش دهند و جوامع را به حفاظت از گونه ها تشویق کنند.

مشکل دیگر تقاضای زیاد برای بچه یوزپلنگ به عنوان حیوان خانگی(در خاورمیانه) است. این امر به قاچاق غیر قانونی توله این گونه و مرگ اکثر آنها طی حمل و نقل، انجامیده است.

در حال حاضر، این گونه به عنوان گونه آسیب پذیر در فهرست قرمز IUCN قرار دارد. این یک سیستم ارزیابی برای طبقه بندی وضعیت گیاهان، حیوانات و دیگر موجودات در حال انقراض است. این مطالعه توصیه می کند وضعیت این حیوان از آسیب پذیر به در معرض خطر تغییر یابد.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید