ایده شات

غذا و نوشیدنی

 مواد لازم برای تهیه ی ژله خرده شیشه: ژله های رنگی درسه الی چهار رنگ(به دلخواه) هرکدام یک بسته یک…