ایده شات

فرزند و والدین

کاهش تحرک جنین   بارداری تنها یک افزایش دور کمر نیست. تغییرات هورمونی حین بارداری ، تغییرات زیادی در بدن…

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید