خانه » مسئولیت ها و وظایف مدیران چیست ؟
وظایف مدیران چیست
وظایف مدیران چیست
کسب و کار

مسئولیت ها و وظایف مدیران چیست ؟

وظایف مدیران چیست ؟

مدیران هر کسب و کار باید به خوبی به پاسخ این پرسش که مسئولیت ها و وظایف مدیران چیست اشراف کامل داشته باشند. مدیران مسئول هدایت کردن استعداد ها و منابع در دسترس درجهت اهداف سازمان هستند تا اهداف راهبردی به بهترین شکل ممکن محقق شود. تبحر مدیران در هدایت کسب و کار ضامن موفقیت است.

 

اهمیت وظایف مدیران چیست ؟

همانطور که ذکر شد اگر مدیری به خوبی به وظایف خود واقف باشد و عملکرد درستی از خود نشان دهد، اهداف سازمان محقق می شوند و در نتیجه موفقیت و سود آوری را برای شرکت به ارمغان می آورند.

مدیران باید در برابر تمام موارد از پیش تعیین شده و همچنین مسائل غیر مترقبه که در حین کار پیش می آید عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند. یک مدیر باید بتواند تمام مسائل عمومی و اختصاصی یک کسب و کار را حل و فصل کند. در ادامه به برخی از وظایف مهم مدیران اشاره خواهیم کرد.

 

برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی و سازماندهی یک کسب و کار از وظایف اصلی مدیر به شمار می رود. برنامه ریزی تجاری شامل تعیین اهداف، طراحی راهبرد برای رسیدن به اهداف و جهت دهی منابع برای رسیدن به این اهداف است. داده های مربوط به عملکرد داخلی کسب و کار و داده های خارجی از صنعت مربوطه، بازار و رقبا باید دیدگاه مدیر را برای برنامه ریزی جهت دهند تا به بهترین شکل از منابعی که در اختیار دارد استفاده کند.

 

تصمیم گیری

مدیریت همان مسئولیت است. مسئولیت تصمیم گیری ها و انتخاب هایی که منجر به تغییراتی می شوند و بر کسب و کار اثر میگذارند، بر عهده مدیر است. مدیریت یک مجموعه تصمیم میگیرد از منابع اصلی در چه زمانی و در کجا استفاده کند. انتخاب همکاران و محل گرفتن خدمات و ارائه خدمات نیز از جمله تصمیم گیری های یک مدیر است.

 

نقش اطلاعاتی

مدیریت با اطلاعات گره خورده است. اطلاعات مربوط به یک مجموعه تمام و کمال باید در اختیار مدیر باشد. مدیر موفق اطلاعات را به خوبی مورد توجه قرار داده و از آن ها برای برنامه ریزی و تصمیم گیری به خوبی بهره می برد.

 

نقش بین فردی

نقش ارتباطی مدیران نیز یکی از مهمترین وظایف آن ها به شمار می رود. یک مدیر باید رابطه ی خوبی با کارمندان، مشتریان و تامین کنندگان داشته باشد. یک مدیر تعیین کننده ی فضا و جو حاکم بر یک مجموعه است. این فضا ار صمیمانه و پویا باشد سبب موفقیت های هر چه بیشتر یک کسب و کار خواهد شد و کارکنان حد اکثر کارایی را خواهند داشت.

موارد دیگری را نیز می توان به ذیل عنوان « وظایف مدیران چیست » جای داد. به نظر شما چه وظایف مهم دیگری برای مدیران تعریف می شود؟

 

منبع