خانه » طوطی ها فقط تقلید صدا نمی کنند
حیوانات

طوطی ها فقط تقلید صدا نمی کنند

طوطی ها فقط تقلید صدا نمی کنند

به نظر می رسد گفتار طوطی ها شبیه صدای جیغ جیغ های بدون منظوری است که از یک ضبط صوت به گوش می رسد.

مطالعات 30 سال اخیر نشان می دهد این ‌پرنده ها فقط به عنوان تقلید کننده های صدا مورد توجه قرار گرفته اند.

این درحالی است که این ‌پرنده ها مهارت های گفتاری پیشرفته و مغزهایی بزرگ دارند.

آن ها می توانند با استفاده از زبان انسان ها با آن ها صحبت کرده و ارتباط برقرار کنند.

این توانایی فراتر از یک تقلید صدای ساده محسوب می شود.

مهارت های گفتاری طوطی ها با مهارت های گفتاری کودکان 4 تا 6 ساله برابری می کند.

طبق پیشنهاد یکی از بررسی های علوم زبان در ژانویه 2007 می توان از الگوهای گفتاری این ‌پرنده هاا برای آموزش مهارت های

گفتاری مصنوعی روبوت ها استفاده شود.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید