خانه » بایگانی برای Arta Askari Tourzani

نویسندهArta Askari Tourzani

تکنولوژی
ربات جهنده Salto

ربات جهنده Salto   با گذشت زمان ، روبات های پیشرفته توانسته اند مشاغل انسان ها را بربایند. در حال حاضر یک روبات کوچک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا...