خانه » نحوه ارزیابی موفقیت پروژه
ارزیابی موفقیت پروژه
ارزیابی موفقیت پروژه
کسب و کار

نحوه ارزیابی موفقیت پروژه

ارزیابی موفقیت پروژه

در هر کسب و کاری ارزیابی موفقیت پروژه درستی یا نادرستی راهبرد انتخاب شده را مشخص می کند. مهم است که صاحبان کسب و کار در بین راه برای راهبری فرآیند های مختلف دچار سردرگمی نشوند. نقشه ی راه کلی و همچنین تمام فرآیند های یک کسب و کار باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. در ادامه به مواردی که باید در ارزیابی موفقیت پروژه مورد توجه قرار بگیرند، اشاره خواهیم کرد.

 

تعیین هدف

برای هر کسب و کاری تعیین هدف یکی از ملزومات بسیار بسیار مهم است. برای تعیین هدف بهتر است از روش SMART کمک گرفته شود. به این معنی که اهداف باید دارای 5 ویژگی باشند. اهداف باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و زمان بندی شده باشند. اگر اهداف یک کسب و کار به این شکل تعیین گردند، ارزیابی آن ها نیز روند مشخص تری خواهد داشت.

 

بازبینی

طرح کسب و کار باید حین ارزیابی، بازبینی شود تا به فرد یاد آوری کند که از ابتدا به دنبال چه چیزی بوده و اهداف تا چه حد محقق شده اند.

 

مسائل مالی

مسلماً مهمترین هدف از ایجاد هر کسب و کاری سود آوری است. برای ارزیابی موفقیت یک کسب و کار لازم است که حسابرسی دقیق مالی انجام شده و نتایج آن در دسترس باشد. هر بخش از هزینه ها باید دلیل منطقی داشته باشند. نحوه هزینه کردن و میزان سود ایجاد شده، مهمترین بخش برای ارزیابی موفقیت پروژه است.

ضمن این که سود آوری باید روند صعودی طی کرده باشد و نه نزولی. یکی از پارامترهای موفقیت این است که عملکرد کسب و کار همواره رو به رشد باشد.

 

ارزیابی منابع انسانی

ارزیابی کارمندان و همکاران و حتی ارزیابی مشتریان نیز پارامتری است که باید در ارزیابی مورد توجه قرار بگیرد. برای این کار لازم است پرسشنامه ای مخصوص هر دسته از افراد تهیه شود و پاسخ های دریافت شده، به دقت مورد بررسی قرار گیرند. حتی امروزه به لطف اینترنت می توان از نظرسنجی های انلاین نیز استفاده کرد تا افرادی که تمایل دارند ناشناس بمانند نیز نظرات خود را اعلام کنند.

با بررسی دقیق نظرات می توان میزان موفقیت پروژه را سنجید و برای بهبود آن برنامه ریزی کرد.

 

پیگیری نتایج تبلیغات

به هر حال هر کسب و کاری برای توسعه ی خود به تبلیغات روی می آورد. باید مشخص شود که تبلیغات چه نتایجی را در پی داشته اند و آیا هزینه ای که برای تبلیغات انجام شده است، مقرون به صرف بوده است یا خیر.

 

نکات قابل توجه

برای ارزیابی میزان موفقیت خود از یک کارشناس کمک بگیرید. اگر در برنامه ریزی خود تا کنون موفق نبوده اید، ناامید نشوید. بلکه با توجه به بازخوردی که از ارزیابی موفقیت پروژه دریافت می کنید، برنامه های جدیدی تنظیم کنید.

 

منبع