خانه » اضطراب در سگ ها می تواند منجر به خاکستری شدن رنگ موی آن ها شود
حیوانات علم و طبیعت

اضطراب در سگ ها می تواند منجر به خاکستری شدن رنگ موی آن ها شود

بررسی های جدید نشان می دهد اضطراب در سگ ها نیز مانند انسان ها تغییراتی در ظاهرشان ایجاد می کند.

اگر سگ های جوان در معرض اضطراب، تنش و ترس زیادی قرار بگیرند موهای خاکستری روی پوزه آن ها، زودتر از موعد رشد می کند.

این پدیده در نوع ماده این حیوان بیشتر از نوع نر آن ها مشاهده شده است.

اما بزرگی و کوچکی جثه ی سگ ها عاملی بی تاثیر در روند این پدیده به حساب می آید.

بدین ترتیب اگر چنین نشانه ای در سگ های جوان دیدید صاحبان آن ها را مطلع سازید.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید