خانه » نژادهای گرگ
حیوانات

نژادهای گرگ

the wolfs

نژادهای گرگ ؛

گرگها یکی از باهوش ترین گوشت خواران روی زمین هستند .

این پستاندار معمولاً در دسته های 8 تا 30 تایی زندگی میکنند .

در ایران هم گونه ای از  این مخلوق میزید که از نگاه آناتومی یکی از کوچکترین گونه های این حیوان به حساب می آید و تنها حدود 25 کیلو وزن دارد .

و توسط  یک ماده رهبری میشوند ، در یک گله طبقه و وظیفه هر گرگ مشخص است .

در برخی فرهنگ ها همچون ، مغولی و ترکی این موجود دارای احترام ویژه ای هست و  بر اساس افسانه های ترکی ، ریشهء این مردم به گرگی خاکستری میرسد .

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید