موش باهوش

موش ها موجودات باهوشی هستند و می توانند با یکدیگر همدردی کنند.

آن ها می توانند از طریق حالات چهره اشان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

به هنگام احساس خطر و یا زمانی که از چیزی می ترسند، وانمود می کنند که مرده اند.

این حیوانات تنها 3 تا 8 متر اطراف محل زندگی خود به دنبال غذا می گردند.

آن ها می توانند از فاصله 3 تا 4 متری بپرند، بدون اینکه آسیب ببینند.

عمدتا گیاهخوار هستند و 1 تا 2 سال عمر می کنند.

این حیوانات تغییر دما را از طریق سبیل هایشان احساس می کنند.

جوندگان کوچکی هستند که با امواج فراصوت با هم حرف می زنند.

(Visited 1 times, 1 visits today)