زبان زرافه

 

آیا می دانستید طول زبان زرافه حدودا 50 سانتی متر است؟

این زبان مار شکل برای به دست آوردن غذا به او کمک می کند.

زرافه زبانش را دور شاخ و برگ گیاهان می پیچاند و آن ها را به داخل دهانش می برد.

رنگ آن نیز آبی مایل به سیاه است تا دچار آفتاب سوختگی نشود.

این حیوان از زبانش برای نظافت شخصی مثل تمیز کردن بینی و گوش هایش نیز استفاده می کند.

(Visited 26 times, 1 visits today)