خانه » مدل موی کوتاه مردانه برای صورت های مختلف
مدل موی کوتاه مردانه
مدل موی کوتاه مردانه
چی بپوشم ؟

مدل موی کوتاه مردانه برای صورت های مختلف

مدل موی کوتاه مردانه

برای انتخاب مدل موی کوتاه مردانه ابتدا باید به ساختار صورت هر فرد توجه کرد. اندازه پیشانی، اندازه استخوان گونه، شکل فک و ارتفاع صورت تعیین می کنند که فرد دارای چه شکل صورتی اعم از گرد، مستطیلی، مربعی، بیضی، قلبی، الماسی و مثلثی است.

 

صورت بیضی

در صورت های بیضی ارتفاع صورت نسبت به پهنای گونه ها بیشتر است و پیشانی بلند تر از خط فک است. زاویه فک گرد است نه تیز.
صورت بیضی یکی از زیباترین ساختار های صورت است. بهترین مدل مو برای صورت بیضی را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت بیضی
مدل موی مردانه برای صورت بیضی

صورت مربعی

در اینگونه ساختار صورت اندازه تمام جهات صورت با هم برابر است. زاویه فک تیز است و گرد نیست.

صورت مربعی بیشتر در تیره پوستان دیده می شود. بهترین مدل مو برای صورت مربعی را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت مربعی
مدل موی مردانه برای صورت مربعی

صورت مستطیلی

در صورت مستطیلی ارتفاع صورت بیشترین مقدار را دارد و اندازه پیشانی، استخوان گونه و خط فک با هم برابر هستند. بهترین مدل مو برای صورت مستطیلی را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت مستطیلی
مدل موی مردانه برای صورت مستطیلی

صورت گرد

در این ساختار صورت اندازه اتفاع صورت و استخوان های گونه با هم برابرند و از پیشانی و خط فک بزرگ تر اند و زاویه فک به صورت ملایم و گرد است. بهترین مدل مو برای صورت گرد را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت گرد
مدل موی مردانه برای صورت گرد

صورت الماسی شکل

این نوع صورت ارتفاع بلندی دارد و استخوان های گونه، پیشانی و فک به ترتیب سیر نزولی در اندازه دارند. چانه حالت تیزی دارد. بهترین مدل مو برای صورت الماسی را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت الماسی
مدل موی مردانه برای صورت الماسی

صورت قلبی شکل

در این ساختار صورت پیشانی بزرگتر از استخوان های گونه و خط فک است و چانه تیز می شود. بهترین مدل مو برای صورت قلبی را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت قلبی
مدل موی مردانه برای صورت قلبی

صورت مثلثی

در ساختار صورت مثلثی خط فک بزرگتر از استخوان گونه است و استخوان گونه برزگتر از پیشانی است. بهترین مدل مو برای صورت مثلثی را در تصویر زیر می بینید.

مدل موی مردانه برای صورت مثلثی
مدل موی مردانه برای صورت مثلثی

 

جنس مو

جنس مو ها نیز در شکل کوتاهی مو نقش زیادی دارند. موها فرفری با هر مدل مویی سازگار نیستند و مو های حالت دار نیز بعضی از مدل ها را زیباتر به خود می گیرند. برای داشتن موهای صاف، گلت مو مردانه نیز وجود دارد و آقایان می توانند از این خدمات استفاده کنند.

به طور کلی باید دانست برای انتخاب بهترین مدل موی کوتاه مردانه به جز شکل ساختار صورت بهتر است به جنس مو نیز توجه شود.

 

منبع