خانه » رایج ترین موارد دروغ گفتن به فرزند توسط والدین چیست؟
دروغ گفتن به فرزند
دروغ گفتن به فرزند
فرزند و والدین

رایج ترین موارد دروغ گفتن به فرزند توسط والدین چیست؟

موارد دروغ گفتن به فرزند توسط والدین

در اینجا چند نمونه از رایج ترین موارد دروغ گفتن به فرزند توسط والدین را برایتان آورده ایم. بسیاری از والدین علی رقم میل باطنی شان به فرزندشان دروغ می گویند. برخی از آن ها ممکن است کوچک و گذرا باشد اما اگر کودک متوجه عدم صداقت شما شود در آینده مثل خودتان رفتار خواهد کرد زیرا ما الگوی فرزندانمان هستیم.

 

پارک تعطیل است

شما برای کار دیگری با فرزندتان به بیرون از منزل رفته اید. فرزند شما با دیدن پارک اصرار می کند که به پارک برویم اما شما راحترین کار را انتخاب می کنید و سریع می گویید پارک که تعطیل است و زود از آن جا دور می شوید. به جای این کار از لحاظ تربیتی بهتر است به کودک خود بگویید “می دانم که دوست داری به پارک بروی و بازی کنی من این را می فهمم اما متاسفانه امروز نمی توانم تو را به آنجا ببرم. درست است که کودک با شنیدن این جملات گریه می کند و غر می زند اما اشکالی ندارد زیرا هم حقیقت را می فهمد و هم اینکه یاد می گیرد علی رغم میلش گاهی “نه” می شنود.

 

آمپول که درد نداره

روزی را تصور کنید که با فرزندتان برای آزمایش خون و یا آمپول به درمانگاه رفته اید. این حس کاملا طبیعی است که او بترسد اما بهتر است حقیقت را از زبان شما بشنود تا اینکه پشت در از شما بشنود که درد ندارد اما با زدن آمپول چیز دیگری را تجربه کند. بهتر است به جای گفتن آمپول درد ندارد به او بگویید ” عزیزم آمپول کمی درد دارد، اما خیلی زود تموم می شود.

 

تو بهترین نقاشی

خوب است که فرزندتان را تشویق کنید اما امید واهی به او ندهید. بچه ها از حالات صورت و نگاهتان متوجه میزان صداقتتان خواهند شد. اگر نقاشی زیبایی نسبت به سنش کشیده بهتر است از او تعریف کنید و بگویید چقدر آن نقاشی را دوست دارید و دلایلش هم بگویید مثلا “دوست دارم این نقاشی را چقدر تصویر پرنده یا هر چیز دیگری در نقاشی خوشگل است.

 

اگر نیای من خواهم رفت

خیلی وقت ها به خاطر اینکه فرزندمان را زودتر راهی کنیم که با ما بیاید این جمله را به او می گوییم که به هیچ وجه توصیه نمی شود. زیرا هربار فرزندتان می بیند شما این را می گویید واقعا نمی روید و به مرور این جمله برای او عادی می شود و متوجه دروغ شما خواهند شد.

 

 چند دروغ رایج دیگر:

  • پول ندارم
  • اینا که فروشی نیستن
  • چیزی را که بیرون انداختید می گویید نمی دانم کجاست، خودت برداشتی.

 

همانطور که دیدید موارد دروغ گفتن به فرزند توسط والدین بسیار است که ما باید گفتن حقیقت را جایگزین آن کنیم.

 

منبع