خانه » اهمیت زنبور ها و خطر انقراض آن ها
اهمیت زنبور ها
اهمیت زنبور ها
حیوانات

اهمیت زنبور ها و خطر انقراض آن ها

اهمیت زنبور ها

تنها زنبور های عسل نیستند که از اهمیت بالایی برخوردارند. اهمیت زنبور ها از هر گونه شامل زنبور عسل و دیگر گونه ها بسیار زیاد است زیرا این حشرات کوچک مسئول گرده افشانی هستند و تولید بسیاری از محصولات کشاورزی بدون آن ها دچار مشکل می شود. با گرده افشانی یعنی انتقال گرده توسط حشرات از گیاهی به گیاه دیگر، باروری اتفاق می افتد و میوه و دانه و … تولید می شود. اگر نسل زنبور ها در زمین دچار انقراض شود، عملاً تعادل ظریف و حساس زیست بوم زمین از بین می رود و تامین مواد غذایی در دنیا دچار مشکل خواهد شد.

 

گونه های مختلف زنبور ها

به طور مثال در اروپا بیش از 800 گونه زنبور وحشی مختلف وجود دارد و از بین آن ها 7 گونه توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه های در معرض خطر جدی معرفی شده اند. نزدیک به 150 گونه ی دیگر نیز در معرض آسیب و خطر قرار دارند. گرچه انقراض تمام گونه های زنبور عسل نسبت به دیگر زنبور ها جدی تر است.

 

فواید زنبور ها در ماندگاری گونه های گیاهی

انقراض زنبور ها حتی می تواند بر از بین رفتن بسیاری از گونه های گیاهی تاثیر گذار باشد. زنبور های عسل مسئول گرده افشانی یک سوم از محصولات کشاورزی و درصدر بسیار کمی از گونه های گیاهان طبیعت بکر و وحشی هستند. حشرات دیگری نظیر پروانه ها، مگس ها و دیگر گونه های زنبور ها برای گیاهان وحشی اهمیت بیشتری دارند و البته به نظر می رسد که این حشرات نیز با مشکلات انقراض مواجه هستند.

 

مرگ زنبور ها

از علل مرگ زنبور ها ابتلا به بیماری های انگلی و قارچی و یا قرار گرفتن در معرض خطر شکارچیان و حیوانات آسیب زننده به کندو هاست.

 

سموم دفع آفات

متاسفانه استفاده از سموم آفت کش برای تولید محصولات کشاورزی زنبور ها را نیز هدف قرار می دهدو علاوه بر این با کاهش قدرت دفاعی بدن ان ها، امکان ابتلا به بیماری های انگلی و قارچی را نیز بیشتر می کند.

 

تغییرات آب و هوایی در کره ی زمین

فرضیه ای وجود دارد که اعلام می کند گرم شدن کره ی زمین یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت زنبور های وحشی است. بعضی از زنبور ها در دامنه ی محدود دمایی قابلیت زندگی دارند و ممکن است ارتفاع زندگی خود را تغییر دهند.

 

تخریب محل سکونت زنبور ها

علاوه بر اینکه کشت و زرع می تواند محل های مناسب برای شکل گیری کندو های وحشی را تخریب کند، تنوع غذایی زنبور ها را نیز از بین می برد.

به طور کلی سیاست گذاری های بخش کشاورزی می تواند بر زیست و انقراض زنبور ها تاثیر چشمگیری داشته باشند و نباید از اهمیت زنبور ها غافل بود.

 

منبع