خانه » هوش راکون ها چقدر است ؟
هوش راکون
هوش راکون
حیوانات

هوش راکون ها چقدر است ؟

هوش راکون ها

راکون ها حیوانات بسیار باهوشی هستند و همه چیز خوار هستند. هوش راکون ها مورد توجه افرادی که از نزدیک با آن ها در تماس اند قرار می گیرد. چهره ی راکون ها به گونه ای است که گویی ماسکی برای دزدی همیش به چهره دارند.

 

غذای راکون چیست ؟

راکون ها در طبیعت تقریباً هر چیزی را که در دسترس داشته باشند می خورند. جیره ی غذایی آن ها شامل انواع میوه ها، ریز میوه ه، آجیل، گیاهان، حشرات، قورباغه، ماهی و موش صحرایی است. در حومه ی مناطق مسکونی راکون ها برای پیدا کردن غذا مانند گربه ها در سطل زباله کند و کاو می کنند. در مناطقی که راکون ها زندگی می کنند، مردم از سطل زبال های عمومی با درب ضد راکون استفاده می کنند. زیرا این موجودات می تواند به شدت کثیف کاری کنند.

 

آیا راکون ها دزدی می کنند ؟

راکون ها دست های ظریف و کوچکی دارند کهمی توانند به راحتی در پوش ها را بر دارند، در ها را باز کنند و موانع را از سر راه خود کنار بزنند تا غذای مورد علاقه ی خود را به دست بیاورند. مطالعات پژوهشی روی راکون ها نشان داده است که مهارت دستیابی به هدف را تا مدت 3 سال می توانند به خاطر بیاورند. این مدت زمان برای حیوانی که در طبیعت بین دو تا سه سال عمر می کند، عدد شگفت انگیزی است.

 

حکایت هوش راکون ها

شاید این داستان را شنیده باشید که برای آزمایش هوش کلاغ ظرف آبی با ارتفاع آب بسیار کم را در اختیار کلاغ گذاشتند و کلاغ با انداختن سنگ در آب، سطح آن را بالا آورده تا بتواند از آن بنوشد. راکون ها نیز همینگونه عمل می کنند.

در پژوهشی ظرف آبی با ارتفاع کم و غیر قابل دسترسی انتخاب شد و غذای راکون ها روی آب شناور قرار داده شد. راکون ها با انداختن سنگ در ظرف، ارتفاع آب را بالا آوردند تا به غذا ذسترسی پیدا کنند. از 8 راکونی که مورد آزمایش قرار گرفتند، دو راکن این کار را به دفعات تکرار کردند.

 

خلاقیت در راکون ها

آزمایش های مختلفی نشان می دهند که راکون ها برای حل مسائل جدیدی که پیش روی آن ها قرار می گیرد راه حل های خلاقانه پیدا می کنند. در واقع راکون ها توانایی حل مساله ی بالایی در بین حیوانات دارند. جالب این است که برای دسترسی به هدف راکون های مختلف راه حل های مختلفی را اتخاذ می کنند. پس انتخاب راه حل در آن ها به صورت غریزی نیست.

 

با هوش تر از راکون

با وجود اینکه راکون ها حیوانات باهوشی هستند نمی توان هوش راکون ها را با هوش حیوانات دیگری مثل کلاغ برابر دانست. کلاغ ها به مراتب با هوش ترند.

 

منبع