خانه » آیا می دانید هوش هیجانی چیست
هوش هیجانی چیست
هوش هیجانی چیست
روانشناسی

آیا می دانید هوش هیجانی چیست

هوش هیجانی چیست

آیا تا به حال به این اندیشیده اید که هوش هیجانی چیست؟ کدام یک مهم تر است: ضریب هوشی یا هوش هیجانی؟ اگر فکر می کنید ضریب هوشی از اهمیت بیشتری برخوردار است، با خواندن مطلب زیر متعجب خواهید شد. برخی معتقدند که هوش هیجانی بیش از هوش شناختی در موفقیت ما تاثیرگذار است.

 

تعریف هوش هیجانی

بر اساس چندین منبع مختلف، می توان هوش هیجانی را اینگونه تعریف کرد: هوش هیجانی توانایی نظارت بر احساسات خود و احساسات دیگران است تا بتواند احساسات مختلف را به طور صحیح تشخیص دهد و از آنها برای هدایت تفکر و رفتار و تاثیرگذاری بر دیگران بهره بگیرد.

هوش هیجانی همان چیزی است که ما هنگام همدردی با همکاران خود، مکالمات عمیق در مورد روابط خود با اشخاص مهم و کنترل یک کودک ناسازگار استفاده می کنیم. هوش هیجانی این امکان را به ما می دهد تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم، خودمان را بهتر بشناسیم و زندگی سالم و شاد تری داشته باشیم.

 

هوش هیجانی  در مقابل ضریب هوشی

EQ  یا هوش هیجانی همانطور که گفته شد، مربوط به  شناسایی احساسات  خودمان و دیگران، برقراری ارتباط با دیگران و گفتگو کردن در مورد احساساتمان است.  از طرف دیگر، IQ هوش شناختی است. عموماً مردم با این هوش بیشتر آشنا هستند؛ زیرا اغلب، هنگام استفاده از کلمه “هوش” به این نوع هوش اشاره می شود. همچنین هوشی که غالبا از طریق آزمون، اندازه گیری می شود و از طرقی مانند معدل تحصیلی تخمین زده می شود.

 

هوش اجتماعی در مقابل هوش هیجانی

هوش اجتماعی بیش از آنکه با ضریب هوشی ارتباط داشته باشد، با هوش هیجانی مرتبط است. گرچه هر دو مربوط به هدایت موقعیت های اجتماعی یا عاطفی هستند.با این حال ، این دو نوع هوش مجزا هستند حتی اگر تا حدودی با هم همپوشانی داشته باشند. هوش هیجانی بیشتر مربوط به زمان حال است و برای شناسایی و مدیریت احساسات استفاده می شود.

هوش اجتماعی از برخی مهارت ها و توانایی های مشابه هوش هیجانی استفاده می کند؛ اما اغلب در جهت آینده متمرکز می شود و به شما امکان می دهد احساسات، خوصیات شخصی و رفتارهای خود و دیگران را درک کنید تا در پی نتایج مثبت باشید.

 

اهمیت هوش هیجانی در روابط

داشتن یک EQ بالا می تواند منجر به ایجاد روابط بهتر شود. افراد بالای EQ می توانند:

احساسات دیگران را بخوانند و به طور مناسب و مؤثر نسبت به آنها واکنش نشان دهند.  احساسات خود را بفهمند و تعدیل کنند و اجازه ندهند که احساسات منفی بر آنها غالب شود. درک کنند که افکار آنها است که احساساتشان را ایجاد می کند و با تنظیم افکار به طور غیرمستقیم احساسات خود را تنظیم کنند. و اعمال و رفتار خود را در واکنش های عاطفی سایر افراد موثر بدانند. در نتیجه دانستن اینکه هوش هیجانی چیست و چه اهمیتی دارد، در بهبود روابط با دیگران نقش دارد.

 

منبع