خانه » راهکارهای تقویت توجه و همدردی چیست
راهکارهای تقویت توجه
راهکارهای تقویت توجه
روانشناسی

راهکارهای تقویت توجه و همدردی چیست

راهکارهای تقویت توجه

ارتقاء کیفیت زندگی انسان در آموختن راهکارهای تقویت توجه نهفته است. اساساً توجه انسان در زندگی به هر چه که جلب شود، آن موضوع قوت و قدرت پیدا می کند. توجه به دیگران نیز یکی از موارد مهم در زندگی انسان است که می تواند با راهکار هایی تقویت شود. احساس همدردی می تواند زندگی انسان ها را بسیار شیرین تر از قبل کند.

درمان اختلال کم توجهی و عدم هم دردی با دیگران تضمین کننده ی سلامت روحی و جسمی انسان و اطرافیان او خواهد بود. همدردی نشانه ای از صحت عاطفی افراد است. قطعاً افرادی که براین صفت خود کار می کنند بخاطر مهربانی و توجه بیشتر، روابط قوی تری نیز دارند و به دنبال آن احساس خوشحالی و اعتماد به نفس بیشتری را تجربه می کنند.

 

همدردی چیست ؟

تعریف همدردی عبارتست از دلسوزی و نگرانی در مورد رنج ها و مشکلات دیگران. همدردی شامل ابراز احساس همدلی، مراقب، نگرانی، توجه، گرما و عشق است. بیولوژیست ها معتقدند انسان ها با حس همدردی متولد می شوند.

همدردی سبب افزایش رفتارهایی از قبیل لمس و ژست های غیر تهدید کننده و ایجاد اصوات محبت آمیز می شود.

 

آیا همدردی کاهش پیدا می کند

زندگی انسان در عصر امروز به گونه ای شده است که بدون نیاز به احساس همدردی می تواند نیازهای خود را برطرف کند. حضور در شبکه های اجتماعی، افسردگی و اختلالات روانی، دغدغه نداشتن برای ارتباط با دیگر انسان برای خرید و بقیه کار های روزمره سبب شده است انسان این احساس را در لایه های درونی خود پوشش دهد و از بروز آن به طور ناخود آگاه جلوگیری کند. جالب است که تقویت توجه و همدردی امکان پذیر است.

 

راهکارهای تقویت توجه و همدردی : مدیتیشن و عبادت

یکی از بهترین راه های تقویت توجه و حس همدردی و عشق به جهان و هم نوع انجام تمرینات مدیتیشن، عبادت و نزیدکی با خالق هستی است.

 

راهکارهای تقویت توجه و همدردی : تحمل آسیب پذیری

به هرحال نزدیک شدن به انسان های دیگر مستلزم تحمل سختی هایی خواهد بود و باید برای افزایش حس همدردی قدرت و استقامت روحی را نیز بالا برد.

 

راهکارهای تقویت توجه و همدردی : ابراز احساسات

تعامل با دیگران ابراز احساسات، بیان نیات خوب، قدردانی و تشکر از دیگران همگی حس همدلی را در انسان بیدار می کنند.

 

راهکارهای تقویت توجه و همدردی : داوطلب شدن

انجام کمک های داوطلبانه به ویژه درقالب خیره و مراکز NGO تا حد بسیار زیادی می تواند رویه زندگی افراد را تغییر دهد.

 

فواید تقویت توجه و همدردی

کاهش استرس و اضطراب، روابط صادقانه، افزایش بهره وری کاری، خشم کمتر و سرزنش کمتر و نیز تقویت سیستم ایمنی بدن و سلامتی از جمله فوایدی هستند که راهکارهای تقویت توجه و همدردی به ارمغان می اورند.

 

منبع