خانه » چرا کشتن زنبورهای ملکه اتفاق می افتد؟
زنبورهای ملکه
زنبورهای ملکه
حیوانات

چرا کشتن زنبورهای ملکه اتفاق می افتد؟

کشتن زنبورهای ملکه

در بین برخی از گونه های زنبور ها کشتن زنبورهای ملکه دیده می شود. برخی از کارگران زنبور ملکه در صورتی که اشتباهی در به دنیا آمدن زنبور های نر ببینند قیام می کنند و ملکه ی خود را می کشند. سپس تاج و تخت این ملکه را در اختیار یکی از دختران وارث قرار می دهند که بتواند نر های بیشتری به دنیا آورد و بقای نسل زنبور ها تأمین شود. برای درک این رفتار زنبور ها لازم است کمی در مورد تفاوت زنبور های نر و ماده بدانیم.

 

زنبور های نر و ماده

زنبور های ملکه برای به دنیا آوردن فرزندان نر خود نیازی به جفت گیری ندارند. این مساله ژنتیکی است. زنبور ملکه تمام ژن به وجود آمدن زنبور نر را در اختیار دارد. در ازای آن برای به دنیا آمدن زنبور های ماده نیاز است که ملکه جفت گیری کند زیرا نیمی از ژن زنبور های ماده در اختیار زنبور های نر است. ملکه ی زنبور ها در طول عمر خود تنها یک بار جفت گیری می کند و اسپرم های زنبور نر را برای تمام عمر خود ذخیره می نماید. در این شرایط زنبور ملکه خود می تواند انتخاب کند که کدام تخم ها را بارور کند تا زنبور های مونث به دنیا بیایند. گاهی پیش می آید که به دلیل مسائل ژنتیکی زنبور جفت ملکه، نمی توانند کنترلی روی تولید نسل آینده زنبور داشته باشند.

 

ترور ملکه

در شرایطی که تولید نسل آینده کلونی زنبور ها به خطر بیفتد، ملکه توسط کارگران خود کشته می شود تا ملکه ی جدید طبیعی و سالمی برای گروه انتخاب شود. فرزندانی که ملکه به طور نادرست تولید می کنند بوی نامناسبی از خود ساطع می کنند و نقشی در کارگری برای گروه ندارند. وجود این فرزندان کارگران ملکه را توجیه می کند تا برای کشتن آن اقدام کنند. در واقع کشتن ملکه به یکی از دختران او این امکان را میدهد که وارث باشد و وظیفه ی بقای نسل زنبورهای کلونی را بر عهده بگیرد.

 

تفاوت زنبور ها در کشتن ملکه

در زنبور های عسل، زنبور های کارگر می توانند نسل نامناسب را از زمان لارو بودن تشخیص دهند و از بین ببرند و در برخی از گونه های دیگر زنبور ها تا زمان متولد شدن نسل نامناسب امکان تشخیص آن ها وجود ندارد.

 

مورچه ها نیز مانند زنبور ها عمل می کنند

رفتار ملکه کشی در زنبور ها منحصر به فرد نیست و در برخی از گونه های اجتماعی حشرات مانند مورچه ها نیز دیده می شود. مورچه ها گروه هایی دارند که تفاوت یکدیگر را از روی بو تشخیص می دهند. در صورتی که ملکه ی مورچه ها بویی نا متعارف و متفاوت با گروه را داشته باشد، همانطور که کشتن زنبورهای ملکه دیده می شود، ملکه ی مورچه ها نیز در خطر کشته شدن قرار دارد.

 

منبع