خانه » معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا از ویکتور فرانکل
کتاب انسان در جستجوی معنا
کتاب انسان در جستجوی معنا
سرگرمی

معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا از ویکتور فرانکل

کتاب انسان در جستجوی معنا

در این بخش از مجموعه پست های معرفی کتاب خوب، قصد معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا اثر دکتر ویکتور فرانکل را داریم. دکتر فرانکل از قربانیان اسیر در اردوگاه کار اجباری نازی ها بود. او شاهد مرگ بسیاری از عزیزان خود در چنین شرایطی بوده است. اما، هرگز امید و معنا را در زندگی خود از دست نداده و در این کتاب از این تجربه خویش سخن می گوید.

 

دکتر فرانکل کیست ؟

دکتر ویکتور فرانکل نویسنده و روانپزشک بوده است که در درمان بیماران خود از آن ها می پرسید که چرا خودکشی نمی کنند و با توجه به پاسخی که از بیماران خود دریافت می کرد، متوجه رابطه ای می شد که بیماران را با زندگی پیوند می داد. او از همین سرنخ برای درمان بیماران استفاده می کرد و موفق بود. این کار به تعبیر دکتر فرانکل هستی درمانی است.

 

درباره کتاب

کتاب انسان در جستجوی معنا یکی از کتاب هایی است که خواندن آن به همه توصیه می شود. بخش هایی از این کتاب که شرح زندگی نویسنده در اردوگاه کار اجباری در جنگ جهانی دوم است، تلخ است. اماف اهمیت این کتاب در بیان تجربه های ارزشمند نویسنده است که از دیده ها و چشیده های خود صحبت می کند.

او در آن شرایط سخت برای مردم سخنرانی می کرده و آن ها را تشویق می کرده است تا معنایی را بیایند و به آن چنگ بزنند. به فرزندشان، به کسی که در انتظار آن هاست، به استعداد هایی که دارند و باید شکوفا شود یا هر چیز دیگری که برایشان مهم است. (یا حتی به ریسمان الهی چنگ بزنند.)

 

قدرت انسان

انسان های بزرگ تحت هر شرایطی خود را نمی بازند و همیشه به جلو حرکت می کنند و امیدوارند. کسانی که آینده را روشن نمی بینند باید از این قدرت نهادینه در وجود همه انسان ها با خبر شوند.

 

جملاتی از کتاب

“معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت و هر لحظه در حال تغییر است. به همین دلیل آنچه که اهمیت دارد معنای زندگی به طور عام نیست. بلکه هر فردی باید منحصراً معنا و هدف زندگی خود را در لحظات مختلف بیاید.”

“به جرأت می توان گفت در دنیا چیزی یاریگرتر از درک «معنا» در زندگی برای انسان وجود ندارد. همانطور که نیچه حکیمانه گفته است که کسی که چرایی زندگی را یافته است، با چگونگی آن خواهد ساخت.”

“ما که درر اردوگاه کار اجباری زندگی می کردیم، به  چشم می دیدیم مردانی را که به کلبه های دیگر می رفتند و دیگران را دلداری می دادند و آخرین تکه های نان خود را نیز می بخشیدند.”

جملات بالا، جملات برگزیده ای از کتاب انسان در جستجوی معنا هستند.