نقاشی کردن برای کودکان بسیار سرگرم کننده است .

در اینجا یک طرح ساده پنگوئن با اثر پا شرح داده شده است:

ابتدا پا را مطابق شکل رنگ زده و روی کاغذ چاپ کنید.

asare pa

سپس انگشتانتان را رنگ مشکی زده و برای پنگوئن دست بگذارید.

asare pa

مرحله بعدی برای پنگوئن چشم بچسبانید و برای نوک می توانید کاغذ را مثلثی ببرید..

(Visited 16 times, 1 visits today)