خانه » کشتار زونگ
تاریخ و تقویم

کشتار زونگ

کشتار زونگ مربوط به حمل بردگان زونگ در کشتی برتنیا

این کشتار در 29 نوامبر  سال 1781 رخ داد . صاحبان کشتی، بردگان بیمه شده در کشتی را با توجه به انحراف کشتی از مسیر برای استفاده از پول بیمه آنها (چراکه اگر بردگان در خشکی و یا مرگ طبیعی جان خود را از دست می دادند شامل پرداخت بیمه نمی شدند ) و همچنین به اتمام نرسیدن آب و غذایی که تنها برای 4 روز مانده بود، به بیرون می اندازند تا غرق شوند.

در این کشتار ۱۴۲ برده را به آب می اندازند. بیمه در ابتدا از دادن پول به صاحبان کشتی خودداری می کند اما درنهایت با تصمیم دادگاه پول بیمه را پرداخت می کنند.

این کشتار شروع جنبش مخالفت از کشتار بردگان را در پی داشت.

اولوادا کیانو یک برده آزاد شده آفریقایی بود. او یک ملوان موفق در جنگ ها  و همپنین از پیشگامان سفر به قطب شمال بود .

کیانو جزء اولین نفراتی بود که بعد از این کشتار اقداماتی در زمینه جلوگیری از کشتار برده داران را انجام داد.

barde

 

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید