خانه » روش درست کردن حلقه گل لاله
حلقه گل لاله
حلقه گل لاله
چی بپوشم ؟

روش درست کردن حلقه گل لاله

حلقه گل لاله

برای درسته کردن یک حلقه گل لاله مصنوعی با حال و هوای بهاری برای پست در و یا دیوار خانه دست به کار شوید و آموزش زیر را اجرا کنید. می توانید از این روش برای درست کردن حلقه گل رز و یا گل های دیگر نیزاستفاده کنید. اگر از گل های مصنوعی استفاده کنید حلقه گل شما ماندگار خواهد بود. اما درست کردن حلقه ی گل طبیعی نیز خالی از لطف نیست.

 

ابزار لازم

برای درست کردن حلقه گل لاله به لوازم زیر نیاز دارید. این لوازم به جز گل هایی که باید مطابق سلیقه ی شما خریداری شوند، معمولاً در هر خانه ای یافت می شوند.

حلقه سیم به قطر 45 سانتی متر

روبان 5 سانتی متری

قیچی

چسب تفنگی

دسته های لاله مصنوعی (20 تا)

سیم گل سازی

سیم چین

 

گام اول: درست کردن قاب سیمی

این حجم از گل های لاله می تواند وزن زیادی ایجاد کند. به همین دلیل باید قاب سیمی از چند سیم موازی با هم ساخته شود و جای جای آن را با سیم گل سازی بست بزنید تا استحکام کافی برای تحمل وزن این حجم از لاله را پیدا کند. پهنای قاب سیمی باید به حدی باشد که بوته های لاله ی مصنوعی روی آن را بپوشانند و به خوبی به آن اتکا داشته باشند.

سپس برای شروع قرار دادن بوته لاله ها، انتهای بلند بوته ها را قیچی کنید و حدود 15 سانتی متر از قاب سیمی را با روبان 5 سانتی همرنگ بپیچید. دقت کنید از ابتدا نباید گل همراه روبان باشد و لازم است چند سانتی متری روبان تنها پیچیده شود. سپس اولین بوته ی لاله را در جهت دلخواه روی سیم قرار داده و با روبان محکم بپیچید.

حلقه گل لاله مصنوعی
حلقه گل لاله مصنوعی

گام دوم : آماده سازی لاله ها

برای اینکه حلقه گل زیبایی داشته باشید بهتر است از بوته های لاله ی کوچک استفاده کنید تا حلقه ی شما پر گل تر دیده شود. می توانید به جای خریدن بوته ها، از شاخه های جدا جدای لاله نیز استفاده کنید اما این کمی کار شما را سخت می کند.

بهتر است ابتدا به صورت حدودی لاله ها را روی قاب سیمی قرار دهید تا مطمئن شوید حدود 20 بوته لاله برای آن کافی است یا خیر و بعد بقیه بوته لاله ها را در جهت دلخواه قرار داده و روی قاب سیمی با روبان پهن بپیچید.

 

گام آخر

در انتها با قرار دادن آخرین بوته ی لاله و محکم کردن آن با روبان، از چسب حرارتی برای بستن انتهای روبان استفاده کنید. برای محکم بودن بوته لاله ها از چسب حرارتی در جای جای قاب نیز استفاده کنید.

فراموش نکنید که در انتهای کار در نقطه ای که مایل هستید یک جایگاه آویز برای حلقه گل لاله خود درست کنید.

 

منبع