خانه » تلاش کردن
عکس نوشته

تلاش کردن

تلاش کردن

 

بیشتر موفقیت های مهم در جهان به واسطه اشخاصی به دست آمده است

که از تلاش کردن دست نکشیدند ،

درست زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد.

دیل کارنگی

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید