خانه » شكسته نویسی
خانه داری

شكسته نویسی

 • این شكسته نویسی و كوتاه نویسی هم یكی از معضلات ادبیات عصر ارتباطات شده علل خصوص برای افرادی شبیه به بنده که از این کلمات خیلی مطلع نیستن .

 • 4GET IT : forget it
 • TTYN : Talk To You Never
 • C U NVR : see you never
 • ITS OVE : it’s over
 • H8 U : I hate you
 • MOVD ON : moved on
 • UR DUMPT : you are dumped
 • U & I R DUN : you and I are done
 • NO LUV U : no love you
 • NO MO : no more
 • BEAT IT
 • U SUK : you suck
 • U R NOW EX : you are now ex

 

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید