خانه » راجع به کار تیمی چه می دانید ؟ چگونه می توان کار تیمی موثر انجام داد ؟
کار و کارآفرینی

راجع به کار تیمی چه می دانید ؟ چگونه می توان کار تیمی موثر انجام داد ؟

کار تیمی
کار تیمی

1. اهمیت کار تیمی در محیط کار

یک گروه مجموعه ای از افراد است که دور هم جمع شده اند و تلاش های خود را هماهنگ انجام می دهند. اما، یک تیم گروهی از افراد است که اهداف مشترک و چالش برانگیز را با هم به اشتراک می گذارند. اعضای یک تیم نسبت به یکدیگر و نسبت به اهداف تیم متعهد هستند. به همین دلیل ما در این متن از عبارت کار تیمی استفاده می کنیم. کار تیمی در محل کار فرصتی برای همکاری افراد با هم ایجاد می کند. کار تیمی برای موفقیت یک شرکت و پیشرفت شغلی تک تک اعضا بسیار حیاتی است.

 

نمایندگی مسئولیت

تیمی می تواند کار مشترک و مفید انجام دهد که به نقاط قوت و ضعف تک تک اعضا آگاهی داشته باشد. یکی از مزایای انجام کار تیمی در محیط کار اینست که رئیس تیم و اعضای آن کار ها را طبق توانایی افراد با هم تقسیم می کنند و به این ترتیب هر کسی کاری را انجام می دهد که در ان توانا تر است. بدون اینکه تیم های کاری در تقسیم وظایف با توجه به شناخت خویش از هم گروهان خود دخالت داشته باشند، مدیران قادر به تقسیم درست وظایف و بهره وری حد اکثری از توانایی اعضا نیستند.

 

کارایی تیم

گروه ها و تیم های کاری سامانه هایی را ایجاد می کنند که به آن ها اجازه می دهد وظایف خود را به طور مؤثر تر و سریع تر انجام دهند. به ویژه اگر تیم با تجربه ای انجام کار را بر عهده بگیرد. این امر باعث می شود شرکت ها بتوانند بدون اضافه کردن کارمند های خود کار بیشتری تحویل دهند. این مساله در شرکت های بزرگ که دپارتمان های مختلف در آن همکاری می کنند بیشتر اثر خود را نشان می دهد. هر تیمی از توانایی های خود آگاهی دقیق دارد و قوی تر از گروه های بدون شناخت می تواند کار انجام دهد.

 

شکوفایی ایده ها

تیم هایی که در محل کار شکل می گیرند اغلب جلساتی برای بحث در مورد مسائل مربوط به شرکت تعیین می کنند. زمانی که در یک تیم همکاری خوبی وجود داشته باشد، اعضا برای ارائه پیشنهادات و اظهار نظر احساس راحتی می کنند. به این ترتیب شرکت از پیشنهادات تیم های خوب بهره می برد.

 

پشتیبانی یکدیگر در کار تیمی

در محل کار همه روزه چالش هایی وجود دارد که قرار گرفتن در چتر حمایت یک تیم عبور از آن ها را برای افراد ساده تر می کند. اعضای تیم در هر کاری به همدیگر کمک می کنند و پیشرفت شغلی یکدیگر را بهبود می بخشند. اعضای یک تیم به هم اعتماد و تکیه دارند. این همبستگی به ویژه در زمان از دست دادن یکی از اعضا برای حفظ خروجی مناسب اهمیت پیدا می کند.

 

2. نکات کلید کار تیمی چیست ؟

تیم های کاری تنها با ترکیب مناسب مهارت ها، شخصیت ها و تعهد داشتن نسبت به روند تیم موفق خواهد بود. کارفرمایان در صورتی می توانند از تیم های کاری بهره مند شوند که اجازه بدهند کارکنانی با مهارت های مختلف برای همکاری در جهت یک هدف مشترک در کنار هم قرار بگیرند. کارکنان در کار تیمی می توانند احساس تعامل و انگیزه را تجربه کنند.

 

افراد درست

کارتیمی موفق نیاز به رهبر درست و ترکیب مناسب اعضا دارد. هر فرد باید در تیم یک نقش مستقل داشته باشد و مهارت خاصی برای انجام وظایف خود به کار بگیرد. در حین تشکیل تیم اعضا باید به یکدیگر اعتماد پیدا کنند و به جایگاه یکدیگر در تیم احترام بگذارند. رهبر تیم باید در حل اختلافات ماهر باشد و تیم را به سمت هدف خود هدایت کند و با ارائه ی بازخورد و مشاوره به فرد فرد اعضا انگیزه ی همه را حفظ کند.

 

هدف مشخص

اعضای تیم باید هدفی روشن و تعهدی مشترک برای هدف تیم داشته باشند. بدون داشتن خروجی خاص در ذهن، اعضا ممکن است انگیزه ی خود را برای تحقق هدف تیم از دست بدهند. شرح وظایف و برنامه ریزی به دلیل نا معلوم بودن مسیر، دشوار است. زمانی که هدف تیم با ارزش های فردی اعضا همسو باشد رفاقت بین اعضا بیشتر خواهد شد و تمایل به انجام کار برای گرفتن نتیجه ی مطلوب افزایش می یابد.

 

فرآیند های موثر

اعضای تیم باید فرآیند های تیمی مانند حل و فصل مشکلات و تصمیم گیری را با احترام و مشارکت پشتیبانی کنند. باید از اختلافات  نارضایتی ها در جهت تحقق اهداف تیم چشم پوشی کرد. پذیرش تقسیم کار توسط اعضای تیم به معنی این است که هر عضو برای اتمام کار خود پاسخگو است و نتیجه ی کار تیمی ترکیبی از فعالیت های تک تک اعضا است.

 

پذیرش اعضای دیگر تیم

برای اینکه یک تیم به خوبی کار کند، اعضای تیم باید مهارت های فردی خوبی داشته باشند و باید در حد اقل اختلاف با همکاران خود کار کنند. اعضا باید نقش هر کسی را در تیم درک کنند و زمانی که مهارت یکی از همکاران از دیگران برتر است انجان کار را به او بسپارند. لازمه ای امر شناخت کافی از مهارت های یکدیگر است. اعضا باید صبور باشند و زمانی که یکی از اعضا در مهارتی محدودیت یا ضعف دارد شرایط را درک کنند و آن را پوشش دهند.

 

3. ویژگی های کار تیمی مؤثر

کار تیمی مؤثر خود ویژگی هایش ر بروز می دهد و باعث همبستگی بیشتر بین اعضای گروه می شود. نتایج مثبت ایجاد شده گواه اثر بخشی کار تیمی هستند. در اینجا به برخی از ویژگی های مهم اشاره خواهیم کرد:

 

تعهد یکپارچه نسبت به یک هدف

در واقع یک تیم برای رسیدن به یک هدف تشکیل می شود. تیم مؤثر برای رسیدن به آن هدف متعهد است و از منابع در جهت نیل به آن استفاده می کند. البته این به معنی موافق بودن با تمام برنامه ها نیست و اعضا می توانند اختلاف نظر داشته باشند. اما همه در آنچه که برای گروه بهترین است اتفاق نظر خواهند داشت.

 

مشارکت

برای اینکه یک تیم کار تیمی انجام دهد اعضا باید در ارائه راه حل مشارکت داشته باشند. توانایی هر کدام از اعضا برای رسیدن به هدف ضروری است زیرا یک تیم اعضای اضافی ندارد. زمانی که مسئولیتی به تیم سپرده می شود هر کدام از اعضا وظایف دقیق خود را می دانند.

 

برقراری ارتباط

اعضای یک تیم قادر هستند به طور مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. مسائل ایجاد شده در تیم رو در رو حل و فصل می شوند و اعضای تیم پشت سر هم حرف نمی زنند زیرا تمام اعضا برای یکدیگر احترام قائل هستند.

 

تصمیم گیری

هر تیمی برای تصمیم گیری سلسله مراتب داخل دارد تا در همه شرایط سریع و مؤثر پاسخ گو باشد. اعضای تیم به نظر تخصصی همدیگر احترام می گذارند و رهبر تیم از نظرات تمام اعضا برای اعلام نظر نهایی استفاده می کند. نظر خواهی از تصمیم گیری در مورد اختلافات داخلی تا تغییر رهبری گروه انجام می شود.

 

استفاده مؤثر از ایده ها

استفاده از فکر تمام اعضا برای حل مشکلات ایجاد شده یکی از مبنا های کار تیمی است. یک تیم با کارایی مؤثر نظرات تمامی اعضا را درهر موضوعی جمع آوری کرده و با استفاده از تمام آن ها پاسخی برای یک مسأله ارائه می کند. تیم می تواند با همفکری ایده های نا کار آمد را حذف کند و ایده های مؤثر را به جریان اجرا وارد کند.

 

4. چه عوامی سبب می شود کار تیمی مؤثر واقع کردد ؟

مؤثر ترین کار تیمی زمانی اتفاق می افتد که تمام اعضا تلاش های فردی خویش را با هم دیگر و در راستای هدف تیم هماهنگ کنند. تیم های خوب تصادفاً ایجاد نمی شوند. سختکوشی، تعهد و روحیه ی جنگجویانه و قوی معمولاً منجر به تشکیل تیم های مؤثر خواهد شد. تیم هایی که دارای انسجام داخلی هستند بهره وری بالا تر، اختلافات داخلی کمتر و تجربه های کاری لذت بخش تری خواهند داشت.

 

رهبری خوب

بهترین رهبران متعهد و قابل اتکا هستند. آن ها در جایی که نیاز باشد به اندازه کافی، نه بیشتر و نه کمتر، مداخله می کنند. اعضای یک تیم به رهبری در دسترس نیاز دارند که به آن ها گوش قرا دهد و ارزش کار آن ها را درک کند. بهترین رهبران سریعاً در مواجهه با مشکلات وارد عمل می شوند.

 

سازگاری

درحالیکه شفافیت و تفکیک وظایف اعضا بسیار اهمیت دارد، در تیم هایی با کارایی مؤثر این تقسیم بندی ها خشک نیستند. اعضای تیم می توانند در جهت دستیابی به هدف و ارتقای کیفیت مرز ها را به هم بزنند و کاری را که در شرح وظایف آن ها تعریف نشده است را انجام دهند. به شرطی که این کار برای بهبود کیفیت نتایج انجام شود. در بهترین تیم ها، اعضا نسبت به وظایف خود و همچنین تعهد اصلی تیم احساس مسئولیت می کنند.

 

تنوع

اکثر اعضای یک تیم مجموعه ای از تفکرات، تجربه ها و مهارت ها را با خود وارد تیم می کنند. رهبرانی که این توانایی ها را بشناسند حد اکثر بهره را در جهت نیل به هدف خواهند برد. در کار تیمی مؤثر برای مسائل قدیمی راه حل های جدید ارائه می شود. اعضا می توانند هر پیشنهاد خلاقانه و غیر عادی را مطرح کند و رهبران از هیچکدام از پیشنهاد ها ساده عبور نمی کنند.

 

ارتباطات مؤثر

در کار تیمی مؤثر ارتباطات بین اعضا نظم دارد. ارتباط بین تمام اعضا با همدیگر و با رهبر تیم اهمیت زیادی دارد. جلسات منظم بین اعضا زمینه ای برای گفتگو بحث در مورد مسائل تازه و مسئولیت های جدید ایجاد می کند و در صورت بروز مسأله ای فوری، جلسه ای در آن زمینه تشکیل می شود. از تمام وسایل ارتباطی، ایمیل و شبکه های اجتماعی برای ارتباط بین اعضا بهره گرفته می شود. این روش ها برای سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات اثر بخش هستند.

 

مدیریت ماهرانه اختلافات

اختلافات همیشه امکان بروز دارند. حتی در بهترین و مثبت ترین تیم ها نیز اختلافات به وجود می آیند. اغلب ایده ها و راه حل های جدید در نتیجه ای اختلاف نظر به ذهن افراد می رسد. بنابر این نباید از اختلاف فرار کرد. کار تیمی مؤثر برای حل اختلافات برنامه ریزی دارد. اما اختلافات نباید طولانی شوند و به سرعت باید حل و فصل گردند. برای حل اختلافات حداکثر 24 ساعت زمان در نظر گرفته می شود. این سرعت البته به سطحی از اعتماد بین اعضا نیاز دارد. اگر اعضا محترم باشند، به خوبی به صحبت های هم گوش فرا دهند و مکالمات حرفه ای داشته باشند. اعتماد به طور طبیعی بین آن ها شکل خواهد گرفت.

 

5. عادات خوب در کار تیمی چه هستند؟

کار تیمی قدرت جمعی و ماندگاری را برای کسب و کار و سازمان شما فراهم می آورد. کار تیمی محیطی صمیمانه به ارمغان می آورد. با ایجاد کردن عادت های مثبت در بین اعضا تیمی قوی ساخته می شود که در برابر مسائل پیش رو عملکرد بهتری خواهند داشت.

 

ارتباطات

یکی از مهمترین ویژگی های یک تیم خوب ارتباطات باز است. هر عضو باید قادر به برقراری ارتباط با اعضای دیگر باشد و از این ارتباطات در جهت به روز رسانی پروژه، پاسخگویی به سؤالات، بررسی ایده ها و … استفاده کند. در تیمی که ارتباطات باز تحسین شود، هر فردی بدون ترس نظرات و افکار خود را به شتراک می گذارد.

 

احترام

یک تیم خوب، مکانی راحت و امن برای همه ی اعضا است. هر فرد باید به دیگران احترام بگذارد. حتی اگر با جنبه هایی از همکار خود مانند ایده ها، توانایی های ارتباطی، پیش زمینه ها، دین، سبک کاری و فرهنگ موافق نیستند باید احترام را اصل و مبنای ارتباط خود قرار دهند. از آنجا که کار تیمی خوب نیازمند ارتباطات باز است، اعضا باید به هم اعتماد داشته باشند و اعتماد از رهگذر احترام حاصل می شود.

 

همکاری

کار تمی نیاز به همکاری دارد. هر فرد باید مشخص کند که چگونه مهارت ها و استعداد های خود را با دیگر اعضای تیم سازگار می کند. در کار تیمی همه باید درک درستی از نقش خود و تأثیر آن بر موفقیت کل تیم داشته باشند. در یک تیم خوب از مجموعه مهارت های مکمل در هر فرد حتی در زمینه حمایت اخلاقی استفاده می شود.

 

حل مسأله

در کار تیمی خوب هر تیم باید راهبرد خود برای حل مسأله و مدیریت اختلافات را توسعه دهد. راهبرد های هر تیمی با تیم دیگر و در هر موضوع یو در رابطه با هر عضوی متفاوت است. در صورتی که همه اعضا مجهز به این توانایی باشند حتی در زمان های بحرانی می توانند به درستی کار خود را ادامه دهند.

 

هدف مشترک

یک هدف مشترک می تواند سبب شود عده ای از افراد با هم کار کنند و شور و شوق پیدا کنند. وقتی هر فردی از توانایی های خود برای رسیدن به یک هدف مشترک استفاده می کند، نتایج بزرگ و عالی به دست خواهند آمد. در یک تیم قوی هدف مشترک از تمام علایق و سلایق افراد پیشی می گیرد. داشتن هدف مشتک باعث می شود مشکلات و اختلافات در جهت مصالح هدف تیمی به راحتی حل شوند.

برچسب ها
نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید