خانه » راز انسان های خوشبخت
عکس نوشته

راز انسان های خوشبخت

خوشبخت ترین و شاد ترین انسان ها,

بهترین هرچیزی را ندارند

آن ها فقط بهترین هر چیزی را برای خودشان می سازند.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید