خانه » نقش ربات در زندگی انسان چیست ؟
نقش ربات در زندگی انسان
نقش ربات در زندگی انسان
تکنولوژی

نقش ربات در زندگی انسان چیست ؟

نقش ربات در زندگی انسان

ربات ها دستگاه هایی هستند که برای انجام کارهای خاص برنامه ریزی شده اند. نقش ربات در زندگی انسان مربوط به مواردی می شود که انسان ها تمایل یا توان انجام آن کار ها را ندارند. ربات ها قادرند کار های بسیار پیچیده ای را انجام دهند و خطرات بسیاری از انسان ها دور کنند.

 

نقش ربات در زندگی انسان : ربات رستوران

ژاپن از جمله کشور هایی است که فناوری پیشرفته ای در ساخت ربات دارد. ربات های رستوران قادر به خرد کردن سبزی و سوشی در این کشور هستند. همچنین از ربات ها برای کشت و زرع و ساخت نوشیدنی ها نیز استفاده می شود.

 

نقش ربات در زندگی انسان : ربات همیار

افراد سالمند نیاز به مراقبت های ویژه و گاهی تمام وقت دارند. ربات های پرستار می توانند با افراد سالمند زندگی کنند و به راحتی آن ها را حمل کنند. این ربات ها احساس ناتوانی را از افراد سالمند دور می کند.

 

نقش ربات در زندگی انسان : ربات مبارزه با جرائم

نیرو های پلیس برای مقابله با جنایتکاران نیازمند نیرویی هستند که تلفات جانی را کمتر کند. گاهی جنایتکاران از اسلحه و بمب استفاده می کنند و ربات های مبارزه با جرائم در چنین شرایطی نقش حیاتی دارند.

 

نقش ربات در زندگی انسان : ربات پزشکی

بیمارستان ها نیز می توانند از ربات های برنامه ریزی شده و منظم برای پخش دارو بین بیماران استفاده کنند. ربات ها امروزه آنقد پیشرفته شده اند که برخی از عمل های جراحی را نیز با ربات انجام می دهند. بازوی رباتیک می تواند ظرافت بیشتری در عمل های جراحی داشته باشد.

 

نقش ربات در زندگی انسان : ربات کمک تحصیلی

ربات دستیار معلم برای بچه های این عصر بسیار جذاب و مفید است. ربات های کمک تحصیلی به بچه ها شعر می آموزند و در تمام کار های تحصیلی به آن ها کمک می کنند. این ربات ها خود انگیزه ای برای پیشرفت بچه ها در آینده برای قدم گذاشتن در راه ساخت ربات است.

 

نقش ربات در زندگی انسان : ربات محافظ

ربات محافظ که قابلیت کنترل از طریق اینترنت را دارد، می تواند ببیند، بشنود، حرف بزند و کار هایی را مطابق درخواست انجام دهد. از تمام فعالیت ها فیلم بگیرد و نقش نظارتی و محافظتی داشته باشد.

 

نقش ربات در زندگی انسان :  ربات خانگی

ربات خانگی قادر به انجام وظایف خانه است. این ربات می تواند جارو بکشد و تمام کار های مربوط به تمیز کردن خانه و محوطه ی خارج از خانه را انجام دهد. این ربات تا 10 تصمیم در ثانیه را می تواند پوشش دهد. این ربات ها نقشه ی خانه را در حافظه ی خود نگه می دارند.

موارد گفته شده تنها بخشی از موارد نقش ربات در زندگی انسان امروزی هستند.

 

منبع