خانه » عاشق واقعی
عکس نوشته

عاشق واقعی

عاشق واقعی:

فکر کن به ماجرای مردی که

تمام ساعت های دنیا را دزدید تا

معشوقه اش پیر نشود.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید