خانه » روز جهانی روانشناس و مشاور
روانشناسی

روز جهانی روانشناس و مشاور

Sending
User Review
0 (0 votes)

روز جهانی روانشناس و مشاور

اختصاص یک روز از روز های سال در دنیا به عنوان روز جهانی روانشناس و مشاور سبب می شود با برگزاری مراسم هایی در این روز، این علم مهم مربوط به روان انسان ها به جوامع بیشتر معرفی شود. روز جهانی روانشناس و مشاور در تاریخ 28 آوریل برابر با 9 اردیبهشت در نظر گرفته شده است.

برگزاری مراسمی در سازمان ملل متحد فرصتی برای به اشتراک گذاشتن فعالیت های روانشناسان و سازمان های غیر دولتی است. نقش روانشناسی در جوامع از اهمیت جهانی برخوردار است. در روز روانشناس به معرفی روانشناسان و دانشجویان روانشناسی و فعالیت ها و درگیری های آن ها نیز پرداخته می شود.

محور های گفتگو در مراسم سازمان ملل در سال های مختلف برگزاری آن در روز روانشناسی و مشاوره به شرح زیر است:

2007: روانشناسی و پاسخگویی به فاجعه ها

2008: روانشناسی و عدالت اجتماعی مربوط به دستور کار سازمان ملل

2010: مذاکره برای صلح و حقوق بشر

2011: نقش روانشناسی در دسترسی جهانی به آموزش و پرورش

2012: حقوق بشر برای اقشار آسیب پذیر

2013:روانشناسی و خشونت در چهارچوب جهانی، سوابق، عواقب و پیشگیری

2014: مشارکت روانشناسی در توسعه پایدار، چالش ها و راه حل ها برای دستور کار جهانی

2015: کمک روانشناسی به کاهش نابرابری سلامت در داخل و بین کشورها در دستور کار سازمان ملل متحد

2016: کاربرد روانشناسی برای مقابله با بحران جهانی مهاجرت

2017: نقش کمکی روانشناسی در چاش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

نظر بدهید

نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید