خانه » معرفی کتاب بابا گوریو رمان فرانسوی
معرفی کتاب بابا گوریو
معرفی کتاب بابا گوریو
سرگرمی

معرفی کتاب بابا گوریو رمان فرانسوی

معرفی کتاب بابا گوریو

در این مطلب معرفی کتاب بابا گوریو نوشته ی انوره دو بالزاک نویسنده ی فرانسوی را انجام خواهیم داد. رمان بابا گوریو یکی از مهمترین و زیباترین آثار این نویسنده است. مهر پدری و شگفتی پدر بودن در این رمان به خوبی نمایش داده شده است. در آثار انوره دوبالزاک معمولاً نشانه ای از روابط پدر و فرزندی و مهر پدری دیده می شود اما بابا گوریو نمونه ای استثنائی به شمار می رود.

 

نوشته های انوره دو بالزاک

مجموعه اثار آنوره دو بالزاک چیزی در حدود 90 رمان و داستان کوتاه در قالب نام کمدی انسانی ارائه شده است و رمان بابا گوریو در این بین اثری شاخص محسوب می شود که نویسنده خود نیز به آن افتخار می کند.

 

داستان رمان بابا گوریو

طبق روال بخش معرفی کتاب های خوب در اینجا روایت کلی داستان را با هم مرور می کنیم. گوریو نام پیرمرد رشته فروشی است که دو دختر دارد و آن دو را از همه چیز در دنیا بیشتر دوست می دارد. گوریو حاضر است جانش را برای دخترانش بدهد و همه ی ثروت خود را نیز بر ان دو خرج کرده است. در سن پیری او در پانسیونی زندگی می کند که در ان جا او را بابا گوریو خطاب می کنند.

بابا گوریو برای اینکه دخترانش در زندگی کمبودی حس نکنند حتی تحقیر شدن توسط داماد ها را به جان خریده است و رنج گرسنگی و نادیده گرفته شدن توسط دخترانش را نیز تحمل می کند.

 

داستان موازی

رمان باباگوریو در واقع داستان دو شخصیت است. علاوه بر گوریو دانشجوی جوانی که از روستا به پاریس آمده است در همان پانسیون گرویو اقامت می کند. این جوان به نام اوژن راستینیاک می خواهد ثروت و موقیت را به سبک اشرافی پاریسی ها تجربه کند و در داستان همدم بابا گوریو می شود.

 

پایان داستان

پایان داستان بابا گوریو بسیار جذاب و تاثیر گذار است . حتی نویسنده نیز خود تحت تاثیر آن قرار گرفته است. بالزاک در این کتاب از اشرافی های پاریس روایت می کند که از سویی شکوه و عظمت خود را به نمایش می گذارند و از سوی دیگر زندگی از درون پوسیده و کسالت باری دارند. راستینیاک جوان که جذب شکوه و جلال اشرافی شده با ورود به این دنیا تصمیم دیگری می گیرد.

 

قسمت هایی از کتاب

افرادی هم هستند که مزدور صفت به دنیا آمده اند و هیچ خوبی ای در حق دوستان و نزدیکان شان نمی کنند، چون این وظیفه شان است؛ در حالی که با خدمت به غریبه ها خودستایی شان ارضا می شود: هر چقدر کانون عواطف شان به ایشان نزدیک تر باشد کم تر محبت می کنند؛ هر چقدر دورتر باشد علاقه و توجه بیشتری نشان می دهند.

همه ملت ها آزادی را مثل بت می پرستند؛ اما در همه دنیا کو یک ملت آزاد؟

امیدواریم معرفی کتاب بابا گوریو شما را به خواندن آن ترغیب کند.