خانه » رهایش
عکس نوشته

رهایش

رهایش

 

مقاومت نکردن یا رهایش

کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است.

اکهارت تولی

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید