خانه » تسلیم نشو
عکس نوشته

تسلیم نشو

تسلیم نشو

 

تسلیم نشو .

هرگز از تلاش کردن برای ساختن دنیایی که می توانی ببینی دست نکش .

حتی اگر دیگران نمی توانند آن را ببینند .

تنها به موسیقی دهل خودت گوش بده، چون دلپذیرترین موسیقی را می سازد .

سایمون سنک

 

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید