خانه » کم مصرف کردن گوشت ، حفظ محیط زیست
بهداشت و سلامت خانه داری

کم مصرف کردن گوشت ، حفظ محیط زیست

کم مصرف کردن گوشت ، حفظ محیط زیست

آیا کم تر مصرف کردن گوشت کمکی به حفظ محیط زیست می کند؟

بله . یک سال مصرف نکردن کاغذ برابر است با حفاظت از 8.5 اصله درخت در حالی که با یک سال نخوردن گوشت از 3432 اصله درخت محافظت میکنیم . شاید بهتر باشد کمی در مصرف گوشت صرفه جویی کنیم تا  هم سالم تر باشیم و هم محیط زیست خود را حفظ کنیم.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید