خانه » محدودیت
عکس نوشته

محدودیت

محدودیت

 

تنها محدودیت هایمان، آن هایی هستند که

ما در ذهنمان ساخته ایم.

ناپلئون هیل

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید