خانه » سونوگرافی سه ماهه سوم : آخرین سونوگرافی در بارداری
فرزند و والدین

سونوگرافی سه ماهه سوم : آخرین سونوگرافی در بارداری

آخرین سونوگرافی در بارداری
آخرین سونوگرافی در بارداری

آخرین سونوگرافی در بارداری

اگر بارداری سالمی داشته باشید و مشکل خاصی وجود نداشته باشد، آخرین سونوگرافی در بارداری شما معمولاً قبل از هفته بیستم خواهد بود و پس از آن رشد جنین با شنیدن صدای قلب و اندازه ی ارتفاع رحم کنترل می شود. اگر فردی در بارداری های پیشین خود دچار مشکل شده باشد، در سه ماهه سوم بارداری سونوگرافی تجویز می شود.

 

سونوگرافی در سه ماهه سوم چه چیزی را مشخص می کند ؟

اگز سایقه ی مشکل در بارداری وجود داشته باشد یا مادر مبتلا به دیابت یا فشار خون باشد، انجام سونوگرافی به طور منظم از سوی پزشک تجویز می شود.

 

رشد جنین

رشد طبیعی جنین در سه ماه آخر بارداری را می توان با سونوگرافی تحت نظر داشت. گاهی اگر اندازه گیری ارتفاع رحم نشان بدهد که جنین رشدی کمتر یا بیشتر از حد انتظار داشته است، سونوگرافی انجام می شود. انجام سونوگرافی های منظم با فاصله ی دو هفته می توانند روند رشد طبیعی جنین را مشخص کنند.

جنین با اندازه ی دور سر متوسط و اندام تحتانی کوچک، جنین ریز نقش و سالمی است. اما در مواردی می تواند نشانه ای از توقف رشد و مشکلات دوران جنین باشد. به ویژه اگر با کاهش مایع آمنیوتیک همراه باشد.

سونوگرافی در ماه های آخر بارداری نمی تواند تاریخ زایمان را از روی اندازه جنین مشخص کند زیرا پس از هفته بیستم جنین ها رشد و شکل متفاوتی خواهند داشت.

خونریزی در ماه های آخر بارداری ممکن است رخ دهد و سونوگرافی تنها می تواند سلامت جنین شما را مشخص کند. اما نمی تواند محل خونریزی را نشان دهد.

 

موقعیت جفت

اگر جفت در سونوگرافی هفته بیستم پایین باشد، باید در هفته 32 تا 34 مجددا سونوگرافی انجام شود. در اکثر موارد جفت از گردن رحم دور می شود. اما اگر این اتفاق نیفتد زایمان حتماً باید به صورت سزارین انجام شود.

 

نظارت بر بارداری دو قلو

اگر بارداری دو قلو باشد، به انجام سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری نیاز است. زیرا معاینات دیگر غیر از سونوگرافی نمی توانند در بارداری دوقلو رشد کامل جنین ها را تشخیص دهند. گاهی رشد یکی از قل ها کند می شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد ممکن است زایمان زودرس رخ دهد.

 

موقعیت جنین

در دوران بارداری جنین ها به طور مداوم حرکت می کنند و موقعیت خود را تغییر می دهند. شکل قرار گیری جنین به هر صورتی می تواند باشد. تا هفته ی سی و هفتم محل قرار گیری جنین مسأله ی تعیین کننده ای نیست. اما، اگر در نزدیکی زایمان جنین سر و ته قرار نگرفته باشد، باید با عمل سزارین به دنیا بیاید و نمی توان انتظار زایمان طبیعی داشت.

انجام آخرین سونوگرافی در بارداری امنیت زایمان طبیعی را برای شما مشخص می کند.

 

منبع
نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید