خانه » روبات هاي هوشمند
خانه داری علم و تکنولوژی

روبات هاي هوشمند

www.idehshot.com

جايگزيني روبات هاي هوشمند در يك شركت بيمه در ژاپن.

 

شركت ژاپني فوكوكو ميوتال لايف از به كار گيري روبات هاي هوشمند به جاي سي نفر از كاركنان خود از ٢٩ ژانويه خبر داد.
اين شركت اميد دارد با توجه به  اينكه اين ربات ها هيچ گاه خسته نميشوند، به مرخصي نمي روند و اعتصاب نمي كنند، شاهد افزايش سي درصدي بهره وري در شركت خود باشد.
اين ربات هاي هوشمند با نام AL كه بر اساس سيستم IBM Watson Explorer ساخته شده است ، قادر است گزارشات و مدارك پزشكي و دارويي را اسكن كرده ، اطلاعات مربوط به آسيب ديدگي را استخراج كرده ، تاريخچه بيماري بيمار را بررسي و پروسه را تا مرحله تصميم گيري براي پرداخت مبلغ پيش ببرد.
اين شركت دويست ميليون ين (٢/٣٦ ميليون دلار) براي نصب اين سيستم هزينه كرده و هزينه نگهداري آن ها برابر با ١٥ ميليون ين در سال ( ١٧٧٠٠٠ دلار در سال) خواهد بود. بدين ترتيب با استخدام اين ربات هاي هوشمند به جاي كارمندان خود، سالانه ١٤٠ ميليون ين ( ١/٦٥ميليون دلار) صرفه جويي در هزينه ميكند و طي دو سال اول نيز هزينه سيستم از محل صرفه جويي تامين مي شود.
بر اساس پيش بيني ها ، رواج استفاده از روبات هاي هوشمند در مدت پنج سال منجر به كاهش ٥/١ ميليون شغل در كل جهان خواهد شد.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید