خانه » تفاوت مد و استایل چیست؟
تفاوت مد و استایل
تفاوت مد و استایل
چی بپوشم ؟

تفاوت مد و استایل چیست؟

کلیدی ترین تفاوت مد و استایل

برای تعریف تفاوت مد و استایل نیاز به تعریف هر یک از این دو به صورت مجزا خواهیم داشت. مد به معنی کاربردی امروز آن همان چیزی است که در مجلات و شبکه ها و در سالن های مد تریج و تبلیغ می شود. مد دارای روند خاص خود است و در زمان معینی اوج می گیرد و فروکش می کند. از سوی دیگر استایل یک شیوه ی انتخاب لباس برای هر فرد به طور ویژه است. استایل در سطح فردی اصلاح می شود و بهبود پیدا می کند و به عنوان مشخصه ای برای هر فرد می توان به آن توجه داشت.

 

واژه ی مد و استایل

واژگان مد و استایل امروزه به جای هم استفاده می شوند و برای برخی از مردم تشخیص تفاوت واژگانی خیلی محرز نیست. مد به  شما می گوید چگونه مطابق نظرات مطرح شده لباس بپوشید و استایل به شما می گوید خودتان باشید. مد می تواند بسیاری از چیز ها از قبیل البسه، کفش، لوازم شخصی، لوازم آرایش و غیره را در بر بگیرد. مشاهیر به ویژه بازیگران در ایجاد روند های مد تاثیرگذارند. اما استایل مختص و منحصر به  افراد است و سلیقه ی شخصی فرد آن را تعیین می کند تا چه لباس و لوازم شخصی را استفاده کند.

 

پیروی و استقلال

مد را شرکت های بزرگ در نظام سرمایه داری تعیین می کنند و برای فروش هر چه بیشتر از تمام دستگاه های تبلیغاتی برای معرفی آن به مردم در جان استفاده می نمایند. پیروی از مد یعنی پیروی از طراحان، مجلات، مشاهیر و در اصل تمام کسانی که هدفی جز سودآوری بیشتر برای خود ندارند. اما با داشتن یک استایل منحصر به فرد، میل شخصی وارد می شود و اندیشه ی فرد در انتخا تک تک اجزاء لباس مورد توجه قرار می گیرد. استایل یعنی نوعی استقلال و انحصار در پوشش. افرادی که استایل خاصی برای خود داشته باشند می توانند با خلاقیت و اعتماد به نفس اطرافیان خود را تحت تأثیر قراردهید.

 

تغییرات مد و استایل

مد در هر فصل و در هر سال دستخوش تغییر می شود. از آنجا در انتخاب مد دیگران به جای فرد فکر می کنند، زمان تغییر آن نیز تحمیل شده است و بسته به یل شخص نخواهد بود. اما استایل زشد می کند و بهبود می یابد. استایل می تواند تحت تاثیر سن، شخصیت،  آداب و فرهنگ فرد بالغ شود و خلاقیت در آن جایگاه خود را حفظ می کند. استایل با تغییرات در زندگی و سن فرد تغییر خواهد کرد.

 

تولید انبوه

همانطور که گفته شد پشت پرده ی مد را شرکت های بزرگ با اهداف سرمایه داری کنترل می کنند و با توجه به  تبلیغات گسترده، تولید انبوهی نیز برای محصولات معرفی شده در نظر گرفته خواهد شد. اما از آنجا که در استایل همیشه نظر شخصی فرد دخیل است، نوعی انحصار و تک تولیدی در آن به چشم می خورد.

با توجه به تعریف تفاوت مد و استایل می توان به خوبی متوجه شد که استایل سبک بسیار ویژه تری است.

 

منبع