خانه » پروتئین باعث می شود حیوانات نیروی مغناطیسی زمین را حس کنند
علم و تکنولوژی

پروتئین باعث می شود حیوانات نیروی مغناطیسی زمین را حس کنند

نیروی مغناطیسی زمین
نیروی مغناطیسی زمین

پروتئین و نیروی مغناطیسی زمین

اینکه انسان های توان درک نیروی مغناطیسی زمین را ندارند، به این معنی نیست که حیوانات نیز نمی توانند آن را درک کنند. شواهد رفتاری زیادی در حیوانات وجود دارد که نشان می دهد توانایی های مغناطیسی دارند از مگس میوه گرفته تا روباه. اما برای انسان ها جای تعجب است که چطور بدون قطب نما می توان به صورت دقیق جهت مغناطیسی زمین را متوجه شد. این ویژگی یا هوش حیوانات مانند حس ششم برای دانشمندان مبهم است.

 

مطالعات روی پرندگان

در اواخر سال 2018 دو مطالعه ی مجزا در مورد پروتئین موجود در چشم پرندگان انجام شد. این مطالعات نشان دادند که به نظر می رسد پروتئین موجود در چشم پرندگان به ان ها این قابلیت را می دهد که الگو های مغناطیسی نامرئی را مشاهده کنند. این ماده Cry4 نام دارد و پروتئینی است که در چشم وظیفه تنظیم ریتم شبانه روزی را دارد.

مطالعه ی دیگری که روی پرنده فنج راه راه انجام شد، نشان می دهد که سه نوع پروتئین Cry1، Cry2 و Cry4 در چشم آن ها وجود دارد. از بین این سه پروتئین Cry4 واکنشی نسبت به تغییر شبانه روز نداشت و به نظر می رسد بدون توجه به ساعات شبانه روز قابلیت کار کردن دارد  و برای مثال می تواند جهت یابی کند.

 

سایر حیوانات

پژوهشگر اصلی این مقاله ا کشور سوئد اظهار داشته است که نتایج آن ها نشان می دهد سایر حیوانات و شاید بتوان گفت همه ی حیوانات گیرنده های مغناطیسی دارند و می توانند امواج مغناطیسی زمین را دریافت کنند.

مطالعه ی دیگری روی سینه سرخ اروپایی در کشور آلمان انجام شده است که نشان می دهد Cry4 در نقاطی از چشم پرنده تجمع کرده است که بیشترین مقدار نور به آن قسمت وارد می شود و به نظر می رسد دریافت مغناطیسی حسی است که با بینایی چشم حیوانات مرتبط است. پس می توان نتیجه گرفت که پرندگان میدان های مغناطیسی را می بینند تا اینکه حس کنند یا بشنوند.

 

میدان مغناطیسی و مهاجرت

محققان آلمانی هم چنین وجود Cry4 در چشم سینه سرخ اروپایی را که در فصل سرما به مناطق گرمسیری مهاجرت می کند و مرغ خانگی که مهاجرت نمی کند مقایسه کرده اند. در این پژوهش ها دریافتند که میزان پروتئین Cry4 در فصل مهاجرت این پرندگان در چشم آن ها بیشتر می شود در صورتیکه مرغ خانگی تغییری در سطح این پروتئین در چشم خود نشان نمی دهد. به همین دلیل به نظر می رسد این پروتئین برای درک مغناطیس زمین و جهت یابی موثر واقع می شود. علم هر روز در های جدیدی باز می کند.

از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که پروتئین Cry4 برای درک نیروی مغناطیسی زمین و مهاجرت این پرندگان بسیار اهمیت دارد.

 

منبع
نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید