خانه » جاذبه زمين
خانه داری علم و تکنولوژی علم و طبیعت

جاذبه زمين

جاذبه زمين: از ارسطو تا انيشتين

چرا اشيا به زمين مي افتند؟ پاسخ شما اين خواهد بود ” جاذبه زمين” . اما جاذبه زمين چه چيزي است؟ ارسطو ، فيلسوف يونان باستان بر اين باور بود كه اشيا به اين دليل به زمين مي افتند كه هر يك از چهار عنصر اصلي ( زمين، هوا، آتش و آب) جايگاه طبيعي خود را دارندو به طور طبيعي ميل دارند تا به محل اصلي خود بازگردند. مثلا هر آنچه كه از زمين است ، ميخواهد به زمين برگردد و يا به طور مثال آتش به هوا ميرود چون ميخواهد به جهنم بازگردد.

 

توضيح روشني بر دليل چرخش ماه و سيارات

اين ديدگاه تا زمان انقلاب علمي در عصر رنسانس رواج داشت. ايزاك نيوتن كشف كرد كه به دليل نيروي جاذبه سيب به زمين مي افتد و ماه حول محوري بر گرد زمين مي چرخد. اين نيرو به مقدار دو جسمي كه همديگر را جذب ميكنند و همچنين به مجذور فاصله ميان آن ها بستگي دارد. اين بدان معني است كه اگر فاصله بين دو جسم را دو برابر كنيم، ميزان جاذبه آن ها يك چهارم قبل خواهد شد. اين نيرو در همه جهان وجود دارد و توضيح روشني بر دليل چرخش ماه و سيارات ديگر است.

 

جاذبه نيوتني

جاذبه نيوتني پيروزي هاي بسياري داشت. از آن براي يافتن مكان سياره نپتون استفاده شد. با اين حال ، براي پيش بيني مكان عطارد كه نزديكترين سياره به خورشيد است، قوانين اين جاذبه مكان يابي  دقيقي به دست نداد. به نظر مي رسد اين موضوع مرتبط با خورشيد بوده است و اين مساله تا زماني كه انيشتين تئوري نسبيت خود را در سال ١٩١٥ ارائه داد، مشكلي براي اخترشناسان بود.

در اين تئوري انيشتين گفت كه جاذبه نيرويي نيست كه از اشياء بيرون بيايد بلكه دوگانه اي از فضا-زمان است كه در اطراف اجسام بسيار بزرگ وجود دارد. چرخش سياره ها و افتادن سيب بر زمين از شكل فضا-زمان تبعيت مي كند.

 

قانون نسبيت

در نوامبر ٢٠١٤ انيشتين چهار مقاله در باب قانون نسبيت نوشت. قانون عمومي نسبيت كه توضيحي جديد بر قانون جاذبه بود به سرعت راه خود را در علم باز كرد. توضيح در رابطه با سياه چال هاي فضايي و بيگ بنگ با قانون نسبيت امكان پذير است.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید