خانه » آموزش پارک دوبل
خانه داری موتور و ماشین

آموزش پارک دوبل

مراحل5 گانه ی پارک دوبل:

قدم اول:

به اندازه ی دو قدم از ماشین کناری فاصله بگیرید.(سپر عقب ماشین تان را با سپر عقب ماشین بغلی موازی کنید.)

سپس فرمان تان را کاملا به سمت راست هدایت کنید.

قدم دوم:

با دنده عقب به حرکت تان ادامه دهید تا از آینه ی سمت چپ تان پلاک خودروی عقبی دیده شود.

(یک زاویه ی 45 درجه تشکیل میشود.)

قدم سوم:

فرمان تان را به ستون قرار دهید تا چرخ هایتان صاف شود و به عقب بروید.

قدم چهارم:

تا جایی به عقب بروید تا یک طرف سپر جلوی ماشین شما  از سپر عقب ماشن جلویی بگذرد.

قدم پنجم:

ترمز کنید و فرمان تان را کاملا به سمت چپ بچرخانید و دنده عقب حرکت کنید.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید