خانه » اشتیاق
عکس نوشته

اشتیاق

اشتیاق

 

نقطه شروع همه دست آوردها ، خواستن و اشتیاق است.

همیشه به یاد داشته باش

اشتیاق ضعیف برای رسیدن به خواسته، نتایج ضعیفی به همراه دارد.

درست مثل آتش کوچکی که حرارت کمی ایجاد می کند.

ناپلئون هیل

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید