خانه » جرات انجام دادن
عکس نوشته

جرات انجام دادن

جرات انجام دادن

 

اینکه جرات انجام دادن کاری را نداریم به این خاطر نیست که آن کار سخت است،
کار زمانی سخت می شود
که ما جرات نمی کنیم آن را انجام دهیم.

سنکا

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید