خانه » دریاچه قو
عکاسی و طراحی علم و طبیعت

دریاچه قو

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

رقص قو ها ؛

عکس های بسیار زیبا از رقص قوها این پرندگان زیبا در در فصل زمستان در آلتای کرای ، سیبری در روسیه گرفته شده

قو ها با اجرای حرکاتی زیبا و موزون بر روی دریاچه از یخ بستن سطح دریاچه جلوگیری میکنند

این عکس های زیبا توسط Dmitry Kupratsevich گرفته شده است

The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
The Photographer: Dmitry Kupratsevich
نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید