خانه » روز جهانی توسعه فرهنگی چه روزی است ؟
تاریخ و تقویم

روز جهانی توسعه فرهنگی چه روزی است ؟

روز جهانی توسعه فرهنگی
روز جهانی توسعه فرهنگی

روز جهانی توسعه فرهنگی و گفتگو بین تمدن ها

روز 21 ماه مه سال میلادی به عنوان یکی از مناسبت های جهانی به نام روز جهانی توسعه فرهنگی برای گفتگو و توسعه تنوع فرهنگی نام گذاری شده است تا به مردم یاد آور شود در مورد اهمیت هارمونی و تنوع فرهنگی بیاموزند. زیرا دوستی و حفظ ارتباط فرهنگ های مختلف لازمه ی حاکمیتی واحد در دنیای امروز برای تشکیل دهکده جهانی است.

 

در این روز مردم چه می کنند ؟

رخداد های مختلفی در سراسر جهان برای این روز برنامه ریزی می شود تا با کمک آن ها مسائل مربوط به تنوع فرهنگی و توسعه ی فرهنگ ها در میان دولت ها و سازمان های غیر دولتی و مردمی ساماندهی شود. بسیاری از این رخداد ها شامل سخنرانی در خصوص پیشرفت در زمینه ی شفاف سازی تنوع فرهنگی در جهان است.

رخداد های مانند:

همایش هایی برای افراد متخصص در این زمینه

برنامه های آموزشی برای کودکان و نو جوانان

راه اندازی همکاری بین آزانس های رسمی و گروه های مردمی و قومی

نمایشگاه هایی برای کمک به مردم برای درک بهتر تاریخ اقوام مختلف و اثرات نفوذ فرهنگی بر هویت آن ها

برگزاری جشن هایی برای ایجاد آگاهی بیشتر در زمینه ارزش های فرهنگی و نیاز به حفظ آن ها

این روز را می توان روزی برای مشاهده ی فرهنگ اقوام گوناگون دانست و در برگزاری مراسم های مختلف باید از فرهنگ های گوناگون بهره برد.

 

تاریخچه

کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در تاریخ دوم نوامبر سال 2001 میلادی قطع نامه ی جهانی تنوع فرهنگی را در فرانسه در پاریس تصویب کرد. این قطعنامه شماره 249 در جلسه ی 57 بود.  تصویب یک قطعنامه در یک روز خاص به معنی سال ها کار و تلاش و تفکر در این زمینه توسط افراد متخصص و حرفه ای در سراسر جهان است. این اقدام نیاز بهه گفتگوی میان تمدن ها را برای جلوگیری از جدایی و بنیاد گرایی تایید کرد.

سال 2002 به نام سال میراث فرهنگی سازمان ملل نامیده شد و در انتهای همان سال در 20 دسامبر سال 2002، مجمع عمومی سازمان ملل روز 21 ماه مه را به نام روز توسعه و تنوع فرهنگی معرفی کرد. تاکید مجمع عمومی سازمان ملل بر حفظ ارتباط بین فرهنگ ها و اقوام گوناگون و اهمین گفتگو بین تمدن ها در دنیای مدرن امروز بود.

پس از دو سال از زمان تصویب این مناسبت جهانی، یعنی در سال 2003 برای اولین بار روز 21 ماه مه تحت عنوان این نام در دنیا مورد بزرگداشت قرار گرفت.

باید در نظر داشت که در کشور های دارای سابقه ی فرهنگی غنی و دارای اقوام مختلف با فرهنگ های گوناگون، روز جهانی توسعه فرهنگی یا تنوع فرهنگی با رویکرد گفتگو و توسعه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

 

منبع
نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید