خانه » علائم بیماری کرون چیست
علائم بیماری کرون چیست
علائم بیماری کرون چیست
بهداشت و سلامت

علائم بیماری کرون چیست

علائم پزشکی کرون را بشناسید

شایسته ترین علائم بیماری کرون درد شکم و اسهال است. با استفاده از قانون كرون نويسي مي توانيد به طور معمول روده كمك كنيد و به ندرت روده نيز كمك كنيد تا بتواند بتواند بتواند بتواند به شما اجازه دهد تا بتواند به شما نياز داشته باشد. التهاب مزمن که منبع بیماری کرون است اختیار زخم توزیع و تورم قسمت فوق العاده از روده می دهد. نامهای دیگر بیماری کرون شامل انتریت گرانولوماتوز ، انتریت منطقه ای ، ایزیت و کولیت گرانولوماتوز ارائه اولیهلای روده بزرگ به این بیماری است.

 

چه عواملی می توانید قانون کرون را تغییر دهید؟

قانون التهاب مزمن در بیماری کرون ناشناخته است. تئوری غالب این است که التهاب از باکتری لازم است که در روده زندگی می کند می تواند بهتر شود. در ارائه این برنامه التهاب سرکوب تغییر یافته و مجازات خود را از التهاب فروکش می کنیم اما در مورد کرون التهاب سرکوب پذیرفته نشده و التهاب ادامه می یابد. ادامه التهاب را به راحتی در اختیار محیط زیست (با باکتری ها) و تصمیم گیری معتبر مؤثر بر سیستم ایمنی بدن رخ می دهد.

 

قانون کرون در زمینه و ورزشوانان

قانون کرون بیشتر در اواخر ورزشیوانی و در سنین جوانی با این حال ، کودکان و خانواده خردسال نیز مجاز هستند به این بیماری اجازه دهند. 10000 نفر در سطح بین المللی و در سطح آمریكا به عنوان پزشكی مجاز هستند. برای ارائه ، امکان دسترسی به سطح اجتماعی از طریق علائم پزشکی کرون توانا ، یا این امکان وجود دارد که بتواند محدودیت خود را ارائه دهد. التهاب مزمن با رشد و توسعه روش متوقف شده و بلوغ را به تاخیر می رساند که بر روی اجتماع می تواند به شما کمک کند. مرجع عاطفی و روانی در حال حاضر در جوانان هستند که می توانند به پزشک قانونی خود بپردازند.

 

قانون درمانی کرون بر روده ها

با علائم بیماری کرون ، زخم های شخصی که برای یافتن تور تور در روده و در اختیار التهاب ایجاد می کنند. این زخم ها بزرگ تر و عمیق تر می شود. با افزایش زخم ها ، تورم بافت و سرانجام زخم روده می توان در اختیار شما قرار گرفت و برزیل پخش روده می شود. درنظر گرفتن ، باریک امتیاز می توان اختیار انسداد در جریان هضم نجات از راه روده ها را تغییر داد. زخم های عمیق می توانیم به دیواره روده برسیم و در سایت های مدیریت مجازی قرار بگیریم مثلاً ، واژن و سایر قسمت های روده دیگر. به این وسیله ایاب های ارائه دهنده التهاب ، فیستول می توان گفت.

 

سایر علائم بیماری کرون

قانون کرون با علائم محدود از جمله تب و حساسیت شکم همراه است. از این که می توان با استفاده از این علائم خود را از بین برد ، با استفاده از مواد مخدر در اختیار شما قرار گرفته است ، و همچنین به شما امکان می دهد که وزن و کمتری داشته باشد. با استفاده از این قانون ، خون آهسته و مجدداً از طریق رودخانه از دست شما می توانید با مراجعه به مدفوع ، به شما اجازه دهد ، به شما كمك كند و به فقر می تواند از بیان علائم پزشك كرون نیز برخوردار باشد.

 

منبع