خانه » تبلیغات خلاقانه
عکاسی و طراحی

تبلیغات خلاقانه

نمونه ای از تبلیغات خلاقانه

creative

آگاهی رسانی برای مضرات سیگار

creative

صرفه جویی در مصرف کاغذ

creative

تشویق به ورزش و داشتن ریه هایی سالم

creative

آگاهی رسانی در ارتباط با چاقی مفرط و کالری غذاها و تنقلات

creative

آگاهی رسانی در مورد ررشد بی رویه شهر ها و نتیجه منفی بر گرمایش زمین

creative

تشویق به آشتی با طبیعت و حفظ آن

creative

آگاهی رسانی در مورد مضرات سیگار

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید