خانه » شجاعت
عکس نوشته

شجاعت

شجاعت

 

شجاعت

توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست

بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید.

ناپلئون

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید