خانه » برخی از مشکلات خانواده در دوران کرونا با فرزندان کم توان
مشکلات خانواده
مشکلات خانواده
فرزند و والدین

برخی از مشکلات خانواده در دوران کرونا با فرزندان کم توان

مشکلات خانواده در دوران کرونا

بیماری کرونا در سراسر دنیا مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است. اما در این بین مشکلات خانواده های دارای فرزندان کم توان از دیگران بیشتر است. زندگی این خانواده در دوران شیوع کروا به شدت تحت تاثیر قرار دارد.

 

ترس و عدم قطعیت

پژوهش هایی که از طریق نظر سنجی از خانواده های دارای فرزندان کم توان و معلول انجام گرفته است نشان می دهد که خانواده بیش از شیوع کرونا با کنار آمدن به خاطر این بحران دچار سختی شده اند. بسیاری از خانواده به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد ویروس کرونا و تاثیر آن بر بچه های کم توان ترس ها و نگرانی های زیادی داشتند.

 

مراقبت از بچه های کم توان

مراقبت و کنترل بچه های کم توان ذهنی و جسمی گاهی در شرایط معمولی نیز به شدت سخت و طاقت فرسا خواهد بود. عدم داشتن اطلاعات و آگاهی کافی در مورد بهترین راه محافظت از این افراد در خانواده اثرات مخرب روحی و روانی برای والدین در پی داشته است.

 

مشکل تامین دارو ها

بیش از 60% از افرادی که در نظر سنجی خای شرکت کرده اند، ابراز نموده اند که دشواری در تهیه اقلام ضروری مورد نیاز خانواده به ویزه دارو های مورد نیاز برای بچه های کم توان برای آن ها در این دوران مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. حتی 20% از خانواده امکان دسترسی به دارو های مورد نیاز را پیدا نکرده اند. در برخی از موارد نیز افزایش هزینه ها تا سه برابر برای تامین بسیاری از مواد ضروری زندگی بچه های کم توان به خانواده ها تحمیل شده است.

 

دسترسی دشوار به پزشکان

در دوران کرونا به دلیل محدودیت های قرنطینه خانواده های دارای فرزندان کم توان ذهنی و جسمی به شدت برای مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی در دنیا دچار مشکل شده اند. از طرفی بردن افراد کم توان به فضای بیرون از خانه و در معرض آلودگی های ویروسی خود رنج روانی و معضلات دیگری برای این قبیل خانواده ها به همراه دارد.

 

تعادل در فعالیت های خانواده

مشکلاتی که خانواده های دارای فرزندان کم توان در دوران شیوع کرونا به آن دچار شده اند و البته کمابیش متوجه دیگر خانواده ها نیز هست، مشکل در ایجاد تعادل بین کار، بازی، مراقبت از فرزندان و تحصیل ان هاست تا بتوانند برنامه ی درستی برای آینده ی فرزندان خود تامین کنند.

متاسفانه شیوع کرونا در دنیا بخش مراقبتی این افراد و مشاغل آن ها به شدت تحت تاثیر قرار داده است. مهم است که صدای این افراد شنیده شود و برای حل مشکلات ان ها نیز برنامه هایی در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

حل مشکلات خانواده های دارای فرزندان کم توان به عنوان بخش مهمی از جامعه باید در دستور کار سیاست گذاران باشد.

 

منبع